Hitre povezave

Krajevna skupnost Lenart

Na poti iz Maribora v Gornjo Radgono ali s Ptuja v avstrijski Cmurek se popotnik rad ustavlja v Lenartu v Slovenskih goricah, ki se iz prijaznega trga razvija v prijetno mestece sredi gričevja.
Kot prvo naselje se tod omenja Radehova. Zaradi boljše vodne oskrbe in ugodnejše lege se je naselje preselilo k cerkvi sv. Lenarta, ki so jo sezidali malo odmaknjeno od Radehove in se prvič omenja leta 1196. Pred cerkvijo sta sčasoma nastala tržni prostor in novo naselje lesenih hiš. Sv. Lenart, ki po svojem župnijskem patronu Sv. Lenartu nosi tudi ime, je postal trg že pred letom1332, trške pravice mu je leta 1447 potrdil knez Friderik IV. Trški sodnik se je sicer pojavil že leta 1332, izrecno pa je bil omenjen leta 1528. Trg je imel tedenski tržni dan in sedem živinskih sejmov, lasten rotovž zgrajen leta 1675 in pred trgom špital ( ustanovljen leta 1625 ). Razvoj trga Sv. Lenart so od 15. stoletja naprej zelo zavrli vpadi Turkov, kužne bolezni in številni požari. Trg je imel po popisu iz leta 1542; 26 družin, leta 1754, 45 hiš in 10 koč, leta 1790 je imel 300 prebivalcev. Zgodovina Lenarta je bila tesno povezana z bližnjim gradom Hrastovec, kateremu so vladale številne premožne rodbine, nazadnje zopet Herbesteini od leta1909 pa vse do konca druge svetovne vojne.
Predsednik sveta KS Lenart je Andrej Kocbek.

 

Člani KS Lenart

Zap. štev.

Ime in priimek, rojstni datum, prebivališče

Predlagatelj

1.

   Gorazd VOGLAR, Gubčeva ulica 12, Lenart

SD

2.

   Leopold HAMERŠAK, Partizanska cesta 5, Lenart

DeSUS

3.

   Gregor POLANEC,Cmureška cesta 6a, Lenart

SLS

4.

   Igor ROJHT,Cankarjeva ulica 10, Lenart

Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice

5.

   Andrej KOCBEK, Sadjarska ulica 16, Lenart

SD

6.

   Janez KOMPERŠAK, Prežihova ulica 29, Lenart

SLS

7.

   Beno GOLOB,Prežihova ulica 1, Lenart

Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice

8.

   Vincenc ROP, Lormanje 13 a, Lenart

SLS

9.

   mag. Helena DOLAJŠ, Radehova 21, Lenart

SLS

10.

   dr. Mitja KRAJNC, Vinička vas 4, Lenart

SLS

11.

   Mojca KRAMBERGER, Sp. Partinje 37, Lenart

SLS

12.

   Andreja BUNDERLA, Sp. Žerjavci 41, Lenart

SLS

13.

   Karel ROKAVEC, Sp. Porčič 15, Lenart

SLS

14.

   Marjan ŽNUDERL, Zg. Žerjavci 65, Lenart

SLS

15.

   Franc SCHÖNWETTER, Zamarkova 15 a, Lenart

SLS

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.