fbpx Na vsebino
Novice

Novice

»60 let tkanja družine bralk in bralcev v Slovenskih goricah. 60 let utripov informacij in domišljije v našem mestu. 60 let Knjižnice Lenart! Na poti razvoja, na poti do človeka.« smo ob jubileju napovedovali in vabili v Knjižnici Lenart. Praznovanje jubileja smo otvorili z osrednjim dogodkom, ki se je odvil v sredo, 8. junija, v večnamenski dvorani v Knjižnici Lenart. V goste smo povabili s. Nikolino Rop, častno občanko Občine Lenart, priznano slovensko kuharico in domačinko ter v njeni družbi spomnili na vrednost domače hrane. Naši gostji pa smo segli do srca z melodijami, ki jih je med dogodkom ubiral Harmonikarski orkester Siniše Čeha ob plesnih korakih Folklorne skupine KD Sv. Ana. Prizor rezanja domačega kruha ob zvokih harmonike pa je priklical spomine in orosil marsikatero oko.
Pred nabito polno dvorano sta spregovorila direktorica Knjižnice Lenart, Petra Kranvogel Korošec in župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger. »Brati je pomembno!« sta si bila enotna, kakor tudi, da je potrebno v sodobnem času iskati vedno nove poti do bralcev.
Tudi kolektiv knjižnice se je tega dne odel v folklorna oblačila, ki so jim jih posodile članice pevk ljudskih pesmi TD Sv. Trojica, plesalci folklore pri KD Ivana Cankarja Jurovski Dol in KD Destrnik. Na ta način smo s pristnimi domačnimi občutji do ljudi pospremili novo knjigo receptov, ki smo jih zbrali, uredili in oblikovali v Knjižnici Lenart. Knjiga Ke 'mo jeli? je združila besedo s kulinariko tudi s pomočjo vseh društev kmečkih žena in deklet v knjižnični mreži Knjižnice Lenart. Sodelovala so društva kmečkih žena in deklet ter gospodinj iz Benedikta, Cerkvenjaka, Lenarta, Svete Ane, Svetega Jurija, Svete Trojice in iz Voličine, ki so za potrebe knjige z nami delile svoje kuharske nasvete in prigode, po dogodku pa v družbi Marka Šebarta iz Društva vinogradnikov Lenart, poskrbele za pravo kulinarično doživetje.
V Knjižnici Lenart bo še veselo, zato ne zamudite tudi hjihovih prihodnjih dogodkov!

Občina Lenart na podlagi javno-zasebnega partnerstva izvaja energetsko sanacijo OŠ Voličina. Na šolski telovadnici se bo uredila nova fasada. Prav tako se bodo zamenjala vsa okna in dvoje zasilnih požarnih vrat. Zamenjali bodo tudi energetsko zelo potratne reflektorje z veliko bolj varčnimi led reflektorji. OŠ Voličina je letno porabila od 22.000 do 25.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje. Kurilno peč z močjo 450 kilowatov bodo zamenjale toplotne črpalke. Na gramoziranem parkirišču, kjer je stala Karova hiša, bo narejenih več vrtin. Vrtine bodo segale v globino okrog 160 metrov.
V naslednji kurilni sezoni bomo šolske prostore, telovadnico in vrtec v Voličini greli s pomočjo toplotnih črpalk. Šola bo energetsko postala veliko bolj zelena, saj bodo izpusti toplo grednih plinov minimalni oz. jih ne bo. Energetska sanacija se je začela konec meseca aprila in bo po zagotovilih izvajalcev končana do začetka novega šolskega leta.

Slovenska turistična zveza (STO) je leta 2019, na osnovi ocene njenega akreditnega partnerja Tovarne trajnostnega razvoja turizma, Občini Lenart za obdobje treh let podelila certifikat Slovenia Green Destination Silver. Ocenjena je bila na osnovi kriterijev mednarodnega standarda Green Destination, po vstopu v Zelene shemo slovenskega turizma leta 2018. Občina se je Zeleni shemi pridružila z željo po večji prepoznavnosti in razvoju v okviru turistične panoge. Zavezala se je k trajnostnemu turizmu, ki ne pomeni samo povečanja števila obiskovalcev, ampak tudi skrb in osveščanje ponudnikov, obiskovalcev in prebivalcev o ohranjanju narave, pokrajine in kulturne dediščine.

V letošnjem letu je zaprosila za recertificiranje in v maju ponovno prejela znak Slovenia Green Destination Silver. Uradno je bil znak podeljen na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki je letos potekal v sredo, 25. maja, v Krškem na posestvu Tri lučke. Letos je prejelo znak Slovenia Green 56 nosilcev, od tega 53 ponudnikov in 3 destinacije. Zelena shema tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green od tega je 140 ponudnikov in 58 destinacij.

Osrednja tema Zelenega dneva se je osredotočala na odpadke v turizmu in zmanjševanje njihovega odtisa v okolju. Namreč, v času pandemije covid-19 se je raba plastike za enkratno uporabo izjemno povečala. Pridobljeni znak izkazuje, da je občina pri svojem razvoju pravilno usmerjena, kar pomeni veliko novega dela in obveznosti za prihodnja tri leta.

V soboto, 23. aprila 2022, sta v Benediktu, v Gostilni in picerija Lekežič, s svojimi svati, častitljivih 60 let zakonskega življenja, slavila Hermina in Marko Lipovec iz Lenarta. Civilni obred biserne poroke je opravil župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger. Bisernoporočenca sta si obnovila zaobljube njuni ljubezni in skupnemu življenju, daru, ki ga negujeta že častitljivih 60 let. Svoji življenjski zgodbi sta povezala v trdno in ljubečo zvezo, s katero sta zgled svojima otrokoma Andreju in Igorju ter vnukoma, na katera sta še posebej ponosna. Bisernoporočenca sta se poročila 24.2.1962 leta v Mariboru, kjer sta z družino živela do leta 1991, saj sta želela jesen življenja preživeti na deželi. Še vedno sta zelo aktivna člana družbe. Svojo pozitvnost, dobro voljo ter ljubezen do življenja, odražata na vsakem koraku in jo radodarno širita tudi na vse njune najdražje. Bisernoporočencema ob njunem lepem iskreno čestitamo, jima želimo še mnogo skupnih trenutkov medsebojnega sožitja, razumevanja in zdravja. In kot si želita tudi sama, da se vidimo na njuni diamantni poroki.

V prostorih Občine Lenart so v ponedeljek, 30. maja, župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec ter predstavnik izvajalca del, član uprave podjetja Pomgrad, gradbeno podjetje d. d. Boris Sapač podpisali pogodbo za izvedbo gradnje kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina – Lenart - Zgornja Senarska za traso 13, ki poteka od Lenarta do Jurovskega Dola v dolžini 5.260 metrov.
Kolesarska povezava poteka iz centra Lenarta proti Jurovskem Dolu. V Občini Lenart poteka v dolžini 2.598 metrov in po Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah v dolžini 2.662 metrov. Kolesarska povezava bo potekala v obliki kolesarske poti ali kolesarskega pasu ob ali na lokalni cesti. Na trasi je pred naseljem Jurovski Dol predvidena izgradnja novega premostitvenega objekta preko Globovnice ob regionalni cesti.
Izvajalec POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. iz Murske Sobote nastopa kot glavni partner v skupni ponudbi s partnerjem Komunala Slovenske gorice d.o.o. iz Lenarta in partnerjem GMW d.o.o. iz Radencev in je bil izbran za izvedbo del, kot najugodnejši ponudnik.
Pogodbena vrednost oddanih del znaša 1.173.952,18 evrov. Vrednost del na območju Občine Lenart znaša 415.528,36 evrov in na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v vrednosti 758.423,82 evrov (vse cene so brez DDV). Izvajalec naj bi z deli pričel s 1. junijem letos, investicija naj bi bila končana do 30. maja prihodnje leto.
Predmetna gradnja predstavlja začetek izvedbe širšega projekta kolesarske povezave Jarenina -Lenart - Zg. Senarska, kateri se izvaja na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter ga sestavljajo odseki tako državne kolesarske mreže, kot tudi občinskih kolesarskih povezav.
Projekt je eden od štirih projektov pod nazivom Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice v katerem sodelujejo občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj. Del projekta, ki se nanaša na državno kolesarsko mrežo se je zavezala izvesti Direkcija RS za infrastrukturo.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje in sicer v predvideni vrednosti oddanih del brez DDV.

Seite 1 von 54