Samstag, 16 Februar 2019 11:12

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Dom kulture Lenart, 7. 2. 2019
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku je bila posvečena Ivanu Cankarju. Program je bil preplet odlomkov iz njegovih pisem, del in citatov, z nastopi so ga obogatili:
- Mladinski pevski zbor OŠ Lenart, mentorica Marina Zimič, Folklorna skupina KD Sv. Ana, Blaž Pernat, KD Slovenskogoriški glasovi, Vox Angelica, Karin Petko, učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart: Izak Lorenc, trobenta, mentor: Simon Štelcer, klavirska spremljava: Slavica Kurbus, Katja Smonkar, flavta, mentorica: Nija Androjna Sara Cerjak, violina, mentor: Zmago Barin Turica.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil Srečko Kovačič, umetniški vodja Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL Lenart. Cankar je hodil  po mnogih poteh, ena ga je vodila tudi v Slovenske gorice, k Sveti Trojici, k  prijatelju,  zdravniku in pisatelju  dr. Lojzu Kraigherju, kjer je živel  od novembra 1910 od  maja 1911. Kako je doživljal Slovenske gorice, lahko spoznamo iz pisem, ki jih je pisal Nini Bergman na ljubljanski Rožnik, ki ga je imel  rad in ga je smatral za edini pravi dom. Pri Sv. Trojici je ustvaril dramo Lepa Vida.
Cankarjeva  velika ljubezen,  Ana Lušin je bila   od leta 1903 do 1905 učiteljica pri Benediktu.