fbpx Na vsebino
Montag, 15 April 2019 11:57

Sporočilo za javnost v povezavi s požarom v podjetju Salomon d.o.o. (prej Papir servis d.o.o.) v Lenartu

V Občini Lenart smo na nevarnosti opozarjali že od vsega začetka delovanja te družbe na tej lokaciji. Ker Občina Lenart ni bila pripoznana kot stranka v postopku pridobitve dovoljenja za delovanje tega obrata v Lenartu smo to pravico iskali celo pred Upravnim sodiščem. Kljub vsem zapletom in ignoriranjem naših bojazni in opozoril s strani pristojnih služb danes žal z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so ta bila utemeljena. Še bolj nas skrbi, ker smo na nevarnost opozarjali in so bila naša utemeljena opozorila očitno povsem spregledana in preslišana ... 

Že po dogodkih v Kemisu smo podjetje Salamon d.o.o. ponovno pozvali, da nam predložijo požarne načrte, vendar razen kratkih odgovorov in zagotovil vodilnih, je podjetje na pobude in predloge lokalne skupnosti vedno neodzivno.
Upamo si trditi, da smo bili glede na odločitve ministrstva in pristojnih organov ter sodišča neutemeljeno spregledani, posledice pa vedno nosijo občanke in občani Občine Lenart. Ta ponovni požar je primeren trenutek, da vse dosedanje postopke in pridobljena dovoljenja pristojni ponovno preverijo in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes lokalnega okolja v katerem obrat deluje na njegovo delovanje v tem okolju. V Občini Lenart smo prepričani da način, kot je stanje v tem podjetju, kjer se tudi danes ob ogledu požarišča ugotavlja, da je na odprtem skladiščena ogromna količina odpadkov, t.i. frakcij, torej predelane plastike, ki pomeni izjemno požarno nevarnost, ne more biti skladna s pridobljenimi dovoljenji, niti ne more biti skladna s strokovnim delovanjem in ravnanjem, kar žal kažeta dva požara v kratkem času.
Ob tej priložnosti se moramo zahvaliti gasilcem, da so ukrepali hitro in požrtvovalno, da ni nastala še večja katastrofa.
Župan mag. Janez Kramberger je od izbruha požara v razgovorih s pristojnim ministrom g. Simonom Zajcem, ki je zadevo spremlja in je nad njo tudi zaskrbljen. Župan Kramberger pa je ministra tudi danes uradno povabil v Lenart, da si skupaj s strokovnimi službami ogledajo pogorišče. Obenem župan ministra vabi na nujen delovni sestanek na katerem želi predstaviti dosedanje aktivnosti občine in pričakuje odgovore ter zaveze pristojnih služb, predvsem pa zagotovila, da do takšnih dogodkov ne bo več prihajalo.
V Občini Lenart pričakujemo od pristojnih služb, ki so dovoljenje za tovrstno delovanje obrata na tej lokaciji izdala, pojasnila in odgovore na vprašanja, na katera je občina v preteklosti opozarjala, vendar  bila doslej zmerom preslišana.

Vabilo ministru

Odločba Salomon

Dovoljenje - Salomon

------------------