fbpx Na vsebino
Montag, 22 November 2021 13:52

Slovenske gorice bodo kmalu pridobile več kot 80 kilometrov kolesarskih povezav

V ponedeljek, 22. novembra, je v Centru Slovenskih goric v Lenartu potekal svečani podpis pogodb za štiri operacije »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, ki so jih podpisali župani desetih občin z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, ki se je slovesnosti udeležil skupaj s sodelavci z ministrstva in Direkcije RS za infrastrukturo.

Minister Jernej Vrtovec je po podpisu pogodb dejal: “Tovrstni projekti so tista vizija Slovenije in jaz sem optimist, zato bomo s tovrstnimi projekti nadaljevali tudi v prihodnje in ne le v tem delu Slovenije, ampak tudi drugod. Na našem ministrstvu pripravljamo vrsto projektov za razvoj kolesarske infrastrukture, tako za trajno mobilnost ljudi, za zdravje in tudi za razvoj turizma.”

V sklopu projekta bo zgrajenih okrog 83 km kolesarskih cest, skupna vrednost projekta, ki bo končan v letu 2023, pa znaša dobrih 15 milijonov evrov.
Pri razvoju mobilnosti in prometa mora biti v ospredju človek in ne avtomobil. Ob tem ima kolesarjenje poleg varstva okolja, zdravja in prostorske mobilnosti ljudi tudi druge pozitivne vidike za razvoj lokalnih skupnosti in družbe nasploh. Tega se zavedajo tudi v Slovenskih goricah, zato so se lotili projekta izgradnje kolesarskih povezav v delu Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice, ki obsega občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ter v pridruženih občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Projekt se sofinancira iz evropskih kohezijskih sredstev do jeseni 2023, v okviru Drugega dogovora za razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti.
S projektom »Kolesarske poti na območju ORP Slovenske gorice« se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet ter se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. Obravnavano območje se prekriva z državno kolesarsko mrežo (DKM).

Projekt je razdeljen na štiri operacije, in sicer:
»Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Benedikt«: v tem sklopu je predvidena izgradnja kolesarske povezave med obstoječimi kolesarskimi površinami v Lenartu in Benediktu. Skupni stroški znašajo 1.779.133,67 EUR, od tega je sredstev EU in RS v višini 1.356.425,26 EUR.
»Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Sveta Ana–Trate«: v okviru te operacije se smiselno povezujeta občini Sveta Ana in Šentilj z občino Lenart kot upravnim in zaposlitvenim središčem. Skupna vrednost operacije je 1.748.117,57 €, od tega je predviden prispevek EU in države 1.310.362,01 €. Direkcija RS za infrastrukturo bo zgradila še slabih 12 km kolesarskih povezav DKM.
»Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Cerkvenjak–Trnovska vas«: v tem sklopu se smiselno povezuje občine Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak in Sveta Trojica v Slovenskih goricah z Lenartom kot upravnim in zaposlitvenim središčem. Vrednost investicije je 4.345,702,58 €. Višina sofinanciranja znaša 3.046.383,29 €.
»Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina–Lenart–Zg. Senarska«: predvideva se gradnja lokalnih kolesarskih povezav na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah v dolžini okoli 30 km. Skupni stroški operacije znašajo 7.304.995,77 €, od tega je vrednost sofinanciranja EU in RS 5.541.421,66 €. Ob tem bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še dodatnih skoraj 10 km kolesarskih povezav DKM. Gradnja bo zaključena do poletja 2023.

Skupaj bo izgrajeno okoli 60 km občinskih/regionalnih kolesarskih povezav ter 22 km državne kolesarske mreže. V nadaljevanju, predvidoma v času naslednje finančne perspektive do leta 2027, je predvidena razširitev kolesarskih povezav, tako povezav državne kolesarske mreže, konkretno DKM oznake D1 (MP Šentilj–MB–LJ–KP), G16 (MB–Lenart–Sv. Juri ob Ščavnici) in R32 (Trate– Lenart–Ptuj), kot tudi dodatnih občinskih/kolesarskih povezav, ki se bodo navezale na v tem projektu izgrajene kolesarske povezave. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.