fbpx Na vsebino
Sonntag, 15 März 2020 08:24

ODREDBA ŽUPANA O ZAPRTJU VSEH DRUŠTVENIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH PROSTOROV

Upoštevaje priporočila Nacionalnega inšitituta za javno zdravje (NIJZ) iz preventivnih razlogov,  preprečevanja  morebitnega širjenja okužb ter varovanja zdravja ljudi, odrejam zaprtje vseh društvenih (pisarne in dvorane), kulturnih in  športnih prostorov v lasti občine Lenart, razen tistih nujno potrebnih za delovanje v času razglašene epidemije (gasilski prostori, varstvo otrok ipd.)

 Občane pozivamo, da spremljajo obvestila NIJZ in ravnajo skladno z njihovimi priporočili.

 Odredba velja od 16.03.2020 do preklica.


mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.
župan

Dokument.pdf