fbpx Na vsebino

Ovtarjev plac – 1. faza

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

logo eu ss

 las logo

Naziv operacije: OVTARJEV PLAC 1. FAZA
Celotna vrednost projekta:
53.893, 80 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 35.567, 32  EUR
Vodilni partner: Občina Lenart
Partnerja: Zadruga Dobrina z.o.o., Društvo kmečkih žena in deklet Lenart
Opis operacije: S projektom Ovtarjev plac – 1 faza podati novo vsebino današnjemu tržnemu mestu tako z novo podobo in dostopi, kot z vsebino, ki bo dodatno obogatila ponudbo in pritegnila ciljne skupine. K projektu smo pritegnili tudi strokovne izvajalce, KGZS Ptuj, ki bo s svojimi strokovni službami poskrbel za vsebinsko sodelovanje v projektu z izvedbo aktivnosti. Ciljne skupine s k projektu vključene ne samo z aktivnostmi namenjenimi njim, ampak delavnicami in interaktivnimi dogodki pri ciljnih skupinah samih, tako se bo del aktivnosti projekta izvedel tudi v prostorih Vrtca Lenart. Vključena pa so tako Vinogradniško društvo, kot ostala društva, tako, da bodo aktivnosti in dogodki že z samo izvedbo dosegla čim širši krog ciljnih skupin. Tako se predvideva preureditev tržnice v središču mesta Lenart na način, da bo vzpostavljen novi prostor za druženje, sodelovanje, solidarnost, kreacije idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in pridelkov, ustvarjalnosti. Z novo ureditvijo bo določen nov sodoben značaj urbanega središča. Vzpostavljene bodo možnosti za kreiranje novih programov, ki bodo na eni strani spodbujali  kulturo, ohranjanje kulturne dediščine, zdrav življenjski slog in telesno aktivnost, na drugi strani pa bo urejen primeren prostor  za organizacijo manjših prireditev, v katere lahko vključimo tudi  trženje lokalnih pridelkov in proizvodov. V projektu bosta nastal dva nova produkta, številne delavnice in dogodki. Prav tako pa s takim projektom skrbimo za ohranitev delovnega mesta v Zadrugi Dobrina, ki se z lokalno pridelano hrano na tem področju pilotno uspešno ukvarja že vrsto let. Predvidene so tudi nabava opreme, drobnega materiala in promocijskega materiala, vse z namenom, da projekt zaživi skozi dogodke in Ovtarjev plac zaživi tudi po izteku obdobja projekta v 1 fazi, ki jo tokrat prijavljamo, kot tudi v nadaljnjih fazah in po izteku projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Dodatne informacije:  www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.