fbpx Na vsebino

ZELENA VOLIČINA

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

logo mojsterlenart pravi

Naziv operacije: ZELENA VOLIČINA

 Akronim: ZELENA VOLIČINA

Sklad: ESRR Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA LENART

Partnerja: KULTURNO DRUŠTVO ROJS SREČKO-NIKO VOLIČINA

 ORGANIZACIJA IN VODENJE KULTURNO IZOBRAŽEVALNIH PROJEKTOV IN RADIJSKA DEJAVNOST, MIŠEL VUGRINEC s.p.

Vrednost operacije: 32.114,62 EUR Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 21.296,80 EUR

Opis operacije:

Z ureditvijo novih energetsko varčnih svetilk javne razsvetljave v naselju Voličina, z novimi vsebinami in produkti v okviru operacije ZELENA VOLIČINA bo v centru Voličine izvedena vrsta ukrepov s področja varovanja okolja in energetske varčnosti, ki bodo zmanjšali svetlobno onesnaženost okolja, pozitivno bodo vplivali na zdravje ljudi, zmanjšala se bo poraba energije in s tem povezani stroški. S temi ukrepi prispevamo k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Z dogodki vezanimi na operacijo bomo Voličini ustvarili pogoje za boljšo kakovost življenja, zdravje, aktivno preživljanje prostega časa, motivacijo in učenje. Operacija in dogodki bodo Voličini dale novo dimenzijo urbanega središča, odprle možnosti za nove vsebine, kar bo spodbudilo vrsto dejavnikov, ki vlivajo na kakovost življenja, ohranjanje naravnih vrednot, izboljšanje javne infrastrukture, urejenosti kraja, zdravje, krepile bodo pomen naravnega okolja, spodbujale učenje, motivacijo, socialno vključenost in druženje, tudi za ranljive skupine prebivalstva ter prinesle splošno javno korist celotni lokalni skupnosti.

 

Cilji operacije:

Operacija bo neposredno vplivala na lokalno prebivalstvo kot uporabnike javne infrastrukture ter udeležence vsebinskih aktivnosti, saj jim omogoča boljšo socialno vključenost in medgeneracijsko sodelovanje. Specifični cilj se dosega v okviru ureditve energetsko varčnih svetilk v centru Voličine, z izdajo slikanice in knjige, izvedbo prireditev, osveščanja, ter preko izvajanja vsebinskih in promocijskih dogodkov (vključeni vsi partnerji). Za spremembo kvalitete življenja partnerji izvajajo ustrezne ukrepe in atraktivne vsebine, ki bodo pomenila izboljšanje stanja javne infrastrukture in uvedla nove programe. H kvaliteti življenja prispevajo tudi kulturni dogodki, ki pomenijo druženje, ustvarjanje socialnih mrež in novih povezav, so namenjena različnim ciljnim skupinam, prispevajo k oživitvi urbanega središča Voličine.

 Glavne aktivnosti:

  1. Dobava in montaža novih energetsko varčnih svetilk z led regulacijo na javnih površinah v naselju Voličina, 73 kosov
  2. Oblikovanje in tisk nove slikanice Zelena pravljica, 300 izvodov;
  3. Oblikovanje in tisk nove knjige Smeh pod domačim odrom, 200 izvodov;
  4. Programske aktivnosti: − LED SVETILA, NOČNE LUČKE, delavnica za otroke − ELEKTRIKA NI ZASTONJ, delavnica za otroke –
  5. ZELENA ELEKTRONIKA, sklop delavnic za otroke –
  6. ZELENI DAN V VOLIČINI

Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Dodatne informacije: http://www.eu-skladi.si/ in www.lasovtar.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.