KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Aktualne informacije o COVID-19 v občini

banner korona

Ponudba hrane po Slovenskih goricah

hrana sg

Organi občine

Občina ima občinski svet in župana, po potrebi pa še enega ali več občinskih odborov in nadzorni odbor. Najvišji organ je občinski svet, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravic in pristojnosti občine. Volijo ga prebivalci občine za štiri leta na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Župan občino predstavlja in zastopa. Sklicuje in vodi seje, na katerih deluje občinski svet, nima pa pravice glasovanja. Tudi župana volijo volivci neposredno, in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.