fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

19. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 19. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 5. aprila 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 18. redne seje občinskega sveta, pregled zapisa sklepa 9. dopisne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja.
 6. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2017.
 7. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2017
 8. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart, 2. obravnava.
 9. Odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v občini Lenart, 2. obravnava.
 10. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda Osnovne šole Lenart.
 11. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve - »Pomoč družini na domu«.
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vinička vas, Selce, Sp. Voličina in Zg. Voličina.
 13. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt: Lokalni namakalni sistem Selce.Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt: Lokalni namakalni sistem Selce.
 14. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2017.Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2017.
 15. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017.
 16. Elaborat o potrditvi cene za oskrbo s pitno vodo za leto 2018 – Mariborski Vodovod.
 17. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart.
 18. Sklep o vpisu lastninske pravice.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.

Please publish modules in offcanvas position.