fbpx Na vsebino

Konstitutivna seja Občinskega sveta

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik št. 14/2010) in 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik št. 7/2007) sklicujem Konstitutivno sejo  Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v  četrtek, dne 06. decembra 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
  3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
  5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
  6. Slovesna prisega župana.
  7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

      Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Občinske svetnice in svetnike pozivamo, da se pred sejo izkažejo s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.