fbpx Na vsebino

2. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

2. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 7. februarja 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 1. redne seje občinskega sveta, Zapisnik 1. redne seje občinskega sveta, Odgovori na pobude in vprašanja podane na 1. redni seji.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart.
  7. Odlok o proračunu Občine Lenart za čleto 2019 - prva obravnava.
  8. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Lenart.
  9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

      Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.