fbpx Na vsebino

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter  20., 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 25. aprila 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

 

- sklic seje

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Požara v družbi Salomon d.o.o. v obratu Lenart. (Odgovor Inšpektorat za okolje 2, Poročilo poveljnika Civilne zaščite Lenart)

      Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.