fbpx Na vsebino

6. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

6. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 21. novembra 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 5. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Mnenje k imenovanju direktorice SVZ Hrastovec.
7. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2020 - 1. obravnava.
8. Sklep o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart - 1. obravnava.
9. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2019 in leto 2020.
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.