fbpx Na vsebino

7. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

7. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 19. decembra 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 6. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2020 - 2. obravnava.
7. Sklep o imenovanju sveta Sveta za invalide
8. Sklep o sprejemu in potrditvi analize o položaju invalidov v Občini Lenart in Akcijski načrt.
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2020.
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.