fbpx Na vsebino

11. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
11. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 26. novembra 2020, ob 16.00 uri v obliki spletnega sestanka

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 10. redne seje občinskega sveta.
3. Pregled zapisa sklepov 4. dopisne seje občinskega sveta.
4. Pregled zapisa sklepov 5. dopisne seje občinskega sveta.
5. Potrditev dnevnega reda.
6. Poročilo župana.
7. Pobude in vprašanja.
8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2020.
9. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 1. obravnava.
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
11. Osnutki pokrajinske zakonodaje – Zbornik Pokrajine v Sloveniji.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.