fbpx Na vsebino

12. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
12. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 17. december 2020, ob 16.00 uri v obliki spletnega sestanka

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 11. redne seje občinskega sveta.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2021 - 2. obravnava.
  7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.
  8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2021.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.