fbpx Na vsebino

13. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
13. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 4. marca 2021, ob 16.00 uri v obliki spletnega sestanka

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021.
  7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart.
  8. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart.
  9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.