KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Aktualne informacije o COVID-19 v občini

banner korona

Ponudba hrane po Slovenskih goricah

hrana sg

Predstavniki v svetih zavodov

IMENOVANI  PREDSTAVNIKI OBČINE LENART V SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE LENART
1. Saša Tomažič, Maistrova ul. 3, 2230 Lenart v Slov. goricah,
2. Maksimiljan Šuman, Radehova 51, 2230 Lenart v Slov. goricah,
3. Danijel Kovačič, Sadjarska ul. 14, 2230 Lenart v Slov. goricah.

Lenart, dne 27.03.2014


IMENOVANI PREDSTAVNIKI V SVET ZAVODA  JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LENART

Emilija ŠUMAN, Ptujska cesta 18, Lenart v Slovenskih goricah
Damir JELENKO, Sadjarska ulica 18, Lenart v Slovenskih goricah
David MAGUŠA, Ptujska cesta 15, Lenart v Slovenskih goricah

Lenart, dne 21.08.2014


IMENOVANI PREDSTAVNIK V SVET ZAVODA CENTRA ZA SOCIALNO DELO LENART

1. Jožica Krajner, Radehova 46, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Lenart, dne 28.11.2014


IMENOVANI PREDSTAVNIKI OBČINE LENART V SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE VOLIČINA

1.  Marko Arnuš, stanujoč Sp. Voličina 30, Voličina,
2.  Srečko Malek, stanujoč Zgornja Voličina 127, Voličina
3.  David Maguša, stanujoč Ptujska c. 15. Lenart v Slov. goricah

Lenart; 24.9.2015


IMENOVANI ČLANI SVETA JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNE IZPOSTAVE LENART

1.  Darja Ornik, Sp. Voličina 112/a, Voličina,
2.  Miroslav Mauko, Sp. Voličina 82/a, Voličina,
3.  Jerneja Breznik, Sp. Voličina 112, Voličina.

Lenart, dne 15.12.2011


SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV V SVET KNJIŽNICE JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA LENART

1.    Mojca Kramberger, stanujoča Sp. Partinje 37, Lenart v Slov. goricah,
2.    Tilen Štefanec, stanujoč Ribiška pot 42, Lenart v Slov. goricah,
3.    Saša Tomažič, stanujoča Maistrova ulica 3, Lenart v Slovenskih goricah,
4.    Marija Dukarič Cvetko, Gubčeva ulica 2, Lenart v  Slovenskih goricah.

Lenart, dne 24.9.2015

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.