Naravna dediščina

http://www.etnotour.eu/etnotour/sights

Krajinski park Kamenščak - Hrastovec

Na seznam zavarovanih območij je krajinski park, ki se razprostira na 851 ha površine, uvrščen od leta 1992. Zajema del gričevja Slovenskih goric med Dravsko in Pesniško dolino, natančneje med Završko vasjo, Koreno, Voličino in Hrastovcem, ter predstavlja del t. i. osamelega krasa z nad zemeljskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi, ki se v širini 1 do 2 km razteza od Dupleka na jugozahodu pa do Hrastovca na severovzhodu.

Hrastovški ribniki

 V razloženem naselju Hrastovec v severnem delu gozdnate zakrasele planote Hrastovenjak ležijo na površini 4,2 ha Hrastovški ribniki. Ti so prvotno pripadali grofom Herbersteinom, ki so imeli v posesti še bližnje jezero Komarnik. Območje je pomemben življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; od leta 1992 je zavarovano kot naravni spomenik.

http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2012/Ribniki_in_osameli_hrast_2709.pdf

Jezero Komarnik

Akumulacijsko jezero Komarnik leži približno 2 km zahodno od Lenarta v Slovenskih goricah. V zapisih se omenja že v 16. stoletju, takrat so ga lastniki Herbersteini iz gradu Hrastovec uporabljali za gojenje rib. V 60-ih letih 20. stoletja je bilo preurejeno v zadrževalnik visokih voda in na zahodni strani zavarovano z nasipom. Obsega 26 ha površine, njegova povprečna globina je 1,5 m.

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_informacija=503&id_meta_type=63

Jezero Pristava

Med travniki v Pesniški dolini južno od naselja Močna je reka Pesnica zajezena v jezero Pristava. Drugo ime zanj je Šikerjev ribnik, leži namreč v bližini znamenite Šikerjeve gostilne. Prvotni ribnik, ki je prejšnja stoletja pripadal grofom Herbersteinom (v njem so gojili ribe), so pred desetletji povečali v zadrževalnik reke Pesnice tako, da so na njen tok namestili pregrado. Jezero je dolgo 750m in široko 500m, njegova površina meri okoli 30 ha.

Jezero Radehova

Akumulacijsko jezero blizu naselja Radehova v Pesniški dolini je nastalo z zajezitvijo Globovnice. Dolgo je 750m in široko 400 m, njegova površina meri 24 ha. Veljaza priljubljen kraj ribičev, v njem je namreč možno ujeti različne vrste rib: some, krape, ščuke, smuče in nekatere druge.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.

Please publish modules in offcanvas position.