fbpx Na vsebino
Friday, 21 October 2016 07:46

VABILO NA 3. JAVNO RAZPRAVO »Vizija in cilji CPS Občine Lenart«

Spoštovani!
Občina Lenart in izdelovalci Celostne prometne strategije, vas vljudno vabimo na 3. javno razpravo
»Vizija in cilji Celostne prometne strategije Občine Lenart«, ki bo potekala v četrtek, 27. oktobra 2016, med 17:00 in 18:30 uro,  v prostorih Centra Slovenskih goric, na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.

Dogodek se organizira v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Lenart, z namenom predstavitve Celostne prometne strategije in njenih dosedanjih aktivnosti, opredelitve vizije in ciljev ter nakazati razvoj cestnega omrežja v mestu Lenart, ki bo prispeval k zmanjšanju prometa skozi mestno jedro.

Vljudno vabljeni!
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe, št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
Dogodek organizira Občina Lenart skupaj z izdelovalci Celostne prometne strategije.

V Lenartu, 20. 10. 2016

Župan
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada