fbpx Na vsebino
Monday, 01 June 2020 13:43

POROČILO ŽUPANA NA SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 28.5.2020

Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, je na seji občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 28.5.2020, ob 16. uri v  dvorani Centra Slovenskih goric predstavil tekoče in  prihodnje investicije na območju občine Lenart.

 Poudaril je naslednje zadeve:
1. CESTA RUPERŠKI BREG
V času epidemije koronavirusne bolezni so bila končana dela  na cesti  Ruperški breg v Sp. Voličini. Izvedena je  obnova  ceste z razširitvijo in asfaltiranjem. Namestiti je potrebno še zaščitno ograjo in narisati črto, ki bo označevala prostor za pešce in kolesarje.

2. ČISTILNA NAPRAVA VOLIČINA
Objavljen je bil javni razpis za  rekonstrukcijo čistilne naprave Voličina, izbran je izvajalec del. Vrednost investicije znaša 200.000 EUR. Dela se bodo pričela v mesecu juniju. Zmogljivost čistilne naprave je 1300 populacijskih enot.

3. CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LENART
Pripravljena sta javna razpisa, ki sta potrebni za  gradnjo centralne čistilne naprave Lenart, in sicer: javni razpis za izvedbo promocije in javni razpis za nadzor del. Pričakujemo sklep ministrstva za okolje in prostor, ki ga bo po zagotovilih pristojnih Občina prejela v roku nekaj tednov. Na podlagi tega sklepa bomo lahko objavili javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo Centralne čistilne naprave Lenart.

4. LOKALNI NAMAKALNI SISTEM SELCE
Lokalni namakalni sistem Selce bo omogočal namakanje  kmetijskih površin na območju 80 ha, vrednost investicije znaša 700.000 EUR in je v celoti financirana iz nepovratnih evropskih sredstev  in iz državnega proračuna.  Na podlagi javnega razpisa je  izbran izvajalec del. Gradnja namakalnega sistema se bo pričela v juniju.

5. GRADNJA KROŽNEGA KRIŽIŠČA IN UVOZA PRI TRGOVINI MERCATOR TEHNIKA V LENARTU
Dne, 28.5.2020 je bila izvedena uvedba v delo za  gradnjo krožnega križišča in uvoza od  trgovine Mercator tehnika  v smeri  Nove poslovno-industrijske cona v Lenartu. Rok za zaključek del je 90 dni.

6. Gradnja komunalne infrastrukture v Lormanju
V Lormanju  se nadaljujejo  dela gradnje fekalne in meteorne kanalizacije v dolžini 850 m. Ureja se tudi javna razsvetljava, pločnik in kolesarska pot.

7. Nakup zemljišča za gradnjo prizidka k OŠ Lenart
Občina Lenart je izvedla nakup zemljišča za gradnjo prizidka k OŠ Lenart.

8. Nakup zemljišča v CENTRU SELC
V centru  Selc, med kulturnim domom in bencinsko črpalko je zemljišče, na katerem je stala propadajoča lesena lopa, ki je kazila videz kraja. Zemljišče je v zasebni lasti. Občina Lenart bo zemljišča odkupila, kmalu bo izvedena geodetska odmera.

9. GRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA V LENARTU
Podjetje Telekom v centru Lenarta gradi optično omrežje.

10. SPREHAJALNA POT OD DOMA SV. LENARTA DO NASELJA OB GOZDU
Zgrajena  je pešpot  od Doma sv. Lenarta do ulice Ob gozdu, v dolžini 650 m. Pot je bila gramozirana, poteka v naravnem okolju, saj  so  ohranjena drevesa in drugo rastje ob poti. Namestiti je potrebno še nekaj klopi.

11. ASFALTIRANJE CESTE V NASELJU OB POLENI
Zaključeno je asfaltiranje krajših cestnih odsekov, ki povezujejo Ul. heroja Lacka in Lenapark.

12. OBNOVA SANITARIJ V OŠ LENART IN V STAVBI NA NIKOVI UL. 9
V času epidemije so bile obnovljene sanitarije v OŠ Lenart in sanitarije v treh etažah v stavbi na Nikovi ul. 9 v Lenartu.

13. PLESKARSKA DELA NA MRLIŠKIH VEŽAH
Na mrliških vežah v Lenartu in v Voličini se izvajajo pleskarska dela.

14. POLNILNI POSTAJI ZA ELEKETRIČNE AVTOMOBILE V LENARTU IN V VOLIČINI
Pripravljeni so temelji za  ureditev polnilnih postaj  za električne avtomobile v Lenartu, na parkirišču pod Gostilno 29 in v Voličini, pri kulturnem domu. Polnilne postaje bodo kmalu na voljo za uporabo.

15. UREDITEV OKREPČEVALNICE NA ŠRC POLENA
Izveden je bil javni razpis za okrepčevalnico na ŠRC Polena, pogodba z izvajalcem gostinskih storitev je podpisana. Okrepčevalnica bo svoja vrata odprla junija.

16. MONTAŽA NAPRAV BITIFIT- FITNES NA PROSTEM NA POLENI
Na ŠRC Polena se izvaja montaža naprav »BITIFIT« za fitnes na prostem za odrasle. Naprave bodo nameščen v bližini otroških igral.

17. GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V PREŽIHOVI ULICI V LENARTU
V prvi polovici junija se bo pričela rekonstrukcija komunalne infrastrukture v Prežihovi ulici; obnova fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova ceste.

18. OBNOVA CESTE OD STOPLA V ZAVRHU PROTI NADBIŠCU
Predvidoma v juniju se bo pričela obnova dotrajane ceste od stolpa v Zavrhu proti Nadbišcu.

19. OBNOVA FASADE NA »STARI ŠOLI« V SP. VOLIČINI
Izbran je izvajalec za  obnovo fasade na »stari šoli« v Sp. Voličini. Dela se bodo pričela ob koncu poletja.

20. Gradnja klančnine od rotovža do ploščadi pri blagovnici Mercator
V okviru projekta Ovtarjev plac- 1- faza, ki zajema tudi obnovo tržnice,  je predvidena gradnja klančnine od rotovža od ploščadi pri trgovini Mercator. Pogodba z izvajalcem je podpisana, začetek del je previden v drugi polovici junija.