fbpx Na vsebino
Tuesday, 03 November 2020 06:42

3. 11. 2020 // Sklep o začasni vzpostavitvi in preurditev televadnice Osnovne šole Voličina za nastanitev ogroženih prebivalcev - ukrep za zajezitev širjenja COVID-19

Na podlagi,  18. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 142/20), 32. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) in skladno z Načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Lenart št 846-1/2020 z dne 28.09.2020 je Župan občine Lenart sprejel

Sklep o začasni vzpostavitvi in preurditev televadnice Osnovne šole Voličina za nastanitev ogroženih prebivalcev - ukrep za zajezitev širjenja COVID-19

I.

Z namenom izvajanja ukrepov zaradi zajezitvi okužbe z virusom SAS-Cov-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve pri izvajanju ukrepa zajezitve širjenja SAS-Cov-2 iz 18. člena Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 142/20), skladno z Načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Lenart št., 846-1/2020, z dne 28.09.2020, in sicer  za potrebe osamitve (izolacije) oziroma karantene za namestitev zdravih oseb iz lokacije SVZ Hrastovec in njihovo osamitev od oseb s sumom ali s potrjeno  okužbo z  virusom SAS-Cov-2, se kot namestitveni objekt določi objekt: Šolska telovadnica Osnovne šole Voličina, Sp. Voličina 82, 2232 Voličina.
V primeru večjih potreb se lahko sklep dopolni z drugimi začasnimi nastanitvenimi objekti.

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na uradni spletni strani Občine Lenart.

Št. zadeve: 846-1/2020
Datum 03.11.2020

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan

župan Sklep o začasni vzpostavitvi in preureditev telovednice OŠ Voličina za nastanitev ogroženih prebivalcev