fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Kulturno društvo Srečko Rojs - NIKO Voličina

Za vsa ljubiteljska kulturna društva so značilni vzponi in padci. Nekaj so k temu prispevale aktualne družbene razmere, nekaj zagnanost in delavnost posameznikov . Devetdeseta leta niso bila naklonjena ljubiteljski kulturi v Voličini. Nova država Slovenija je hotela na vseh področjih uvesti tržne temelje; tudi v ljubiteljski kulturi. Leta 1990 je bil del dvorane kulturnega doma v Voličini preurejen v skladišče za trgovino. Odstranjenih je bilo nekaj stolov, nameščena je bila montažna stena v dvorani. To se je zgodilo, kljub nasprotovanjem, rekoč, » da se v Voličini nič ne dogaja », kar pa ni bilo res . Zaradi preurejene dvorane, ki ni več služila svojemu namenu, je organizacija prireditev zamrla za skoraj celo desetletje.
Že od leta 1981 je deloval Ženski nonet Voličina, pod umetniškim vodstvom Boža Čobca. Ob deseti obletnici delovanja je nonet izdal kaseto. Pevke so bile dolga leta sinonim za kulturno delovanje v Voličini, saj so domač kraj in občino Lenart zastopale na raznih prireditvah v domovini in v tujini. Za svoje delo so prejeli tudi več priznanj. Pritiski zaradi kulturnega mrtvila so bili vedno močnejši, saj zaradi nemogočih razmer v dvorani ni bilo mogoče organizirati kulturnih prireditev. Prišlo je do več sestankov s predstavniki Občine Lenart, Kulturnega društva Srečko Rojs Niko Voličina, Trgovino Kmetič, ki je v dvorani imela skladišče, Osnovno šolo Voličina, ZKD Lenart in Krajevno skupnostjo Voličina. Leta 1996 je Trgovina Kmetič izpraznila skladišče in dvorana je znova služila svojemu namenu. Izvedena so bila najnujnejša dela v dvorani – pleskanje. Prva kulturna prireditev po mnogih letih je bila revija otroških in mladinskih pevskih zborov, v aprilu 1996. V letih 1997 do 2001 je bila dvorana obnovljena, urejeno je bilo centralno ogrevanje, scenska razsvetljava, oder in hodniki v kulturnem domu ter del fasade. Sredstva za obnovo je prispevala Občina Lenart, del sredstev pa je zagotovilo kulturno društvo. Leta 1997 je vodenje društva prevzela Darja Ornik, blagajniške posle je opravljala Slavica Vogrin. Dotedanji predsednik Božo Čobec pa je funkcijo opravljal od leta 1981.
Pričela se je živahna kulturna dejavnost: gostovanja raznih gledaliških skupin, prireditve ob krajevnem prazniku, prireditve za otroke, zlasti lutkovne predstave, prireditve ob božično – novoletnih praznikih. Vsako leto so bila tudi območna in medobmočna srečanja, ki jih organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart. V zadnjih dveh letih večkrat organizirajo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Omeniti je potrebno tudi uspehe Otroške dramske skupine Osnovne šole Voličina, ki je pod vodstvom Petre Caf delovala v letih 1996 do 2001.
Leta 1991 je Ženski nonet iz Voličine praznoval 20- obletnico delovanja in ob tej priložnosti so izdali kaseto in zgoščenko. V snemanje zgoščenke je bilo vloženega veliko truda in vaj. Članice noneta so zbrale tudi veliko sponzorskih sredstev, da so lahko plačali stroške snemanja. V decembru leta 2000 so pevke in vodja sklenili, da bodo zaključili svojo uspešno ustvarjalno pot, poslovilni koncert so priredili v kulturnem domu v Zavrhu, saj iz » završkega konca « prihaja največ pevk.
Kulturne prireditve v Voličini se nadaljujejo, včasih so bolje, včasih slabše obiskane, vsekakor pa je potrebno spodbuditi kulturno ustvarjalnost odraslih na raznih področjih ( pevski zbor, folklora,…). Za otroško ustvarjalnost skrbi na Osnovni šola Voličina Anita Grajfoner, saj pod njenim vodstvom delujejo otroški in mladinski pevski zbor, nonet in otroška folklorna skupina.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.