fbpx Na vsebino

Prejemniki občinskih priznanj

Priznanja Občine Lenart 2012
Častni občan Občine Lenart je postal Bogdan Šavli iz Lenarta. Bogdan Šavli se je rodil v Rogaški Slatini leta 1941. Po končani nižji gimnaziji je šolanje pričel v Šolskem centru TAM, nadaljeval na Tehniški šoli in kasneje še na višji Tehniški šoli v Mariboru. Leta 1963 se je kot tehnični vodja zaposlil v obrtnem podjetju KLEMOS v Lenartu. Leto 1972 je bilo zanj prelomno. Postal je občan Lenarta. Ob nenehnem dodatnem izobraževanju je njegova poklicna kariera napredovala.
Do nedavnega je bil na čelu uspešne izvozne družbe TBP, katere lastniki so zaposleni. Verjame v ljudi, njihovo ustvarjalno moč, sposobnost in vztrajnost. Razume potrebe širšega okolja Slovenskih goric in mu daje največ, kar lahko, to je preko 1.200 delovnih mest v družbah TBP, d. d., in Prevent Halog, d. o. o. Slednjo je vodil kot prokurist. Znan je bil kot socialno čuteč direktor, ki nikoli ni prezrl težav in stisk zaposlenih, pa tudi njihovih uspehov ne. Razumel je potrebe širšega lokalnega okolja, njegova vrata so bila vedno odprta; na njih so trkali gasilci, športniki, kulturniki in mnogi drugi, ki jim je v okviru možnosti vedno pomagal. Bil je družbeno odgovoren direktor. Pomagal je vrtcem, šolam, zdravstvenim in socialnim ustanovam ter socialno šibkim ljudem. Več let je aktivno sodeloval pri delu v Krajevni skupnosti Lenart. Bogdan Šavli je danes predsednik nadzornega sveta družbe TBP d.d.
S proizvodnjo »bovden potegov« so v Lenartu pričeli leta 1962 in sicer v podjetju Klemos. Preobrazbo nekdanjega podjetja v današnjo sodobno delniško družbo TBP Tovarna bovdenov in plastike, d.d. je pričel leta 1991. S tem je dal doprinos k temu, da je v mladi nastajajoči državi Sloveniji zadržal proizvodni program, ki je omogočil delo ljudem iz Lenarta in širšega območja Slov. goric. Leta 1992 so tovarno preimenovali v TBP Tovarno bovdenov in plastike Lenart. Leta 1995 je TBP postala delniška družba na njegovo pobudo, katero so podprli njegovi sodelavci in zaposleni.
Urejeni proizvodni prostori, sodobna tehnološka oprema in usposobljeni strokovni kadri omogočajo sodobno proizvodnjo bovden potegov. Več kot 91% svojih izdelkov plasirajo na tuja tržišča. Izobraženi in visoko kvalificirani kadri v razvoju, tehnologiji, v službi kakovosti in v marketingu zagotavljajo dobro organizirano proizvodnjo, kar potrjujejo doseženi najvišji standardi kakovosti in avtomobilski certifikati VDA 6.1 in ISO/TS 16949, ki jih je TBP, d.d. Lenart osvojila prva v Sloveniji.
Poslovni proces je povezan in podprt s sodobnim informacijskim sistemom, kar daje družbi ustrezno prožnost pri komuniciranju s kupci in dobavitelji. Podjetje sodeluje tudi z mnogimi evropskimi dobavitelji polizdelkov. So direktni dobavitelji avtomobilskim tovarnam VW, AUDI, PORSCHE, ŠKODA, SEAT, BMW in Daimler in preko sistemskih dobaviteljev še nekaterim ostalim avtomobilskim tovarnam.
TBP je sodobna evropska tovarna, ki večino ustvarjenega čistega dobička usmerja v razvoj družbe, predvsem v posodobitev tehnološke opreme. Danes družba TBP, d.d. zaposluje 645 ljudi, v letu 2012 imajo v delu 31 novih projektov, v vrednosti 13.5 mio realizacije, načrtujejo 50 mio skupnega prihodka.
Del te zgodbe o uspehu je Bogdan Šavli, ki je bil direktor družbe in podjetnik z jasno razvojno vizijo in poslovno strategijo. Brez njegove vztrajnosti, odločnosti, včasih tudi poslovne trme, ne bi bila mogoča preobrazba podjetja. Izžareva pozitivno energijo, življenjski optimizem, deluje povezovalno, zaradi uspešnega vodenja obeh gospodarskih družb je užival veliko zaupanje in spoštovanje med poslovnimi partnerji in med zaposlenimi. Nikoli ni skrival vizije prihodnosti družbe in je spretno izkoriščal poslovne priložnosti za njeno kvalitetno rast. Njegov moto je: »Razmišljati inovativno in pošteno, delati prizadevno in strokovno.«
Ob sebi je oblikoval uspešen mlad strokovni tim, ki je že uspešno prevzel najpomembnejša področja vodenja družbe.Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade: leta 2007 je prejel prestižno nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izredne gospodarske in podjetniške dosežke, poleg tega je prejel še priznanje KS Lenart in Zlati lenarški grb.
Prosti čas rad preživlja z družino, vnuki, v naravi, ali v družbi dobrih prijateljev, kjer si nabira energijo in življenjsko moč.
Bogdan Šavli je družbo TBP vodil od leta 1990 do nedavne upokojitve. S svojo aktivnostjo je prispeval, da je gospodarska družba pomembno vpeta v lokalni in širši slovenski prostor. TBP ima status razvojne družbe, saj se lahko ponaša z odličnim sodelovanjem in strateškim partnerstvom z najbolj uglednimi evropskimi avtomobilskimi tovarnami.
Zaradi izjemnih poslovnih uspehov, osebnega prispevka k razvoju podjetništva in gospodarskih družb v občini Lenart, ki so izrednega pomena za širši slovenski in evropski prostor ter zaradi prispevka k razvoju in ugledu občine Lenart in Slov. goric, kakor tudi zaradi družbene odgovornosti do lokalnega okolja, se g. Bogdan Šavli razglasi za častnega občana Občine Lenart.
Zlati lenarški grb je prejelo Športno društvo Voličina. Športno društvo Voličina deluje kot društvo že preko 50 let, v letu 2010 pa je praznovalo 80- letnico organiziranega športa v Voličini. Dejavnosti društva potekajo skozi vso leto in se jih udeležujejo vse starostne populacije. V okviru športnega društva potekajo razna športna srečanja, druženja, delavnice, tekmovanja in ostale aktivnosti.
Športno društvo večino svojih dejavnosti izvaja v športnem parku, katerega velik del je tudi upravitelj in lastnik. Športni park, ki je nastajal vrsto let prav na pobude Športnega društva Voličina, obsega nedavno prenovljeno igrišče malega nogometa, igrišče za tenis, odbojko na mivki in košarko. Ob igriščih je tudi atletska steza, štiristezno pokrito balinišče ter otroški igralni park. Velik del objektov je bil zgrajen z javnimi sredstvi, vendar brez mnogih ur prostovoljnega dela Voličina ne bi imela tako urejene podobe. Društvo šteje približno 200 aktivnih članov in veliko simpatizerjev, ki se aktivnosti udeležujejo občasno, ali pa društvo podpirajo na kakršenkoli drugi način. Najodmevnejša aktivnost društva je vsakoletna izvedba tradicionalnega »Športnega dneva v Voličini«. Tega krajevnega športnega praznika se vsako leto udeleži preko 80 ekip iz celotne Slovenije, ki se pomerijo v raznih športnih disciplinah.
Športno društvo Voličina je ves čas delovanja odličen zgled drugim društvom, ne le športnim, zlasti je primer uspešnega prostovoljnega dela, združevanja in povezovanja znanja ter izkušenj mlade, srednje in starejše generacije ljudi, ki jim telesna kultura, raznolikost in urejenost športnih objektov ter kraja nasploh ne pomeni le veliko skrb, temveč predvsem način življenja. S svojo dejavnostjo prispevajo k nadpovprečno velikemu vključevanju mladih v športne aktivnosti, predvsem pa k prepoznavnosti in ugledu Voličine ter občine Lenart. Zlati lenarški grb je prejel tudi dr. Marjan Toš iz Lenarta. Marjan Toš se je rodil leta 1957 v Čagoni pri Cerkvenjaku. Leta 1978 diplomiral na Oddelku za zgodovino in geografijo Pedagoške akademije Univerze v Mariboru. Delal je kot novinar in komentator na Radiu Maribor in Radiu Ljubljana. V letih 1989 – 1992 je nadaljeval univerzitetni študij na Oddelku za zgodovino in geografijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in leta 1992 diplomiral na temo Žrtve vojne 1941 – 1945 v osrednjih Slovenskih goricah. Raziskovalno in študijsko se je veliko ukvarjal z zgodovino Slovenskih goric med obema svetovnima vojnama, proučeval je tudi nekatere družbeno geografske in ekološke teme. Deloval je tudi v Lovski zvezi Maribor in v uredništvu revije Lovec. V devetdesetih letih preteklega stoletja je proučeval nekatera povojna dogajanja na lenarškem območju, predvsem povojne poboje na gradu Hrastovec. Izsledke je objavljal v obliki podlistkov v dnevnem in v revialnem tisku. Leta 2001 je na Pedagoški fakulteti v Mariboru končal podiplomski magistrski študij na temo Žrtve vojne 1941 – 1945 na območju Upravne enote Lenart. Prav tako v letu 2001 je prevzel vodenje Centra judovske dediščine v obnovljenem objektu nekdanje judovske sinagoge v Mariboru, ki od lani deluje kot samostojni javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga Marjan Toš vodi. Je tudi član slovenske nacionalne delegacije za mednarodne organizacije za učenje in spominjanje o holokavstu v Berlinu. Po letu 2001 se je začel intenzivno ukvarjati z znanstvenim in raziskovalnim delom na področju judovstva. Sinagoga Maribor je postala prepoznavno središče novega dogajanja v mestu in v regiji. Nekatere izsledke javno publicira, piše knjižne ocene in strokovne recenzije. Leta 2007 je pridobil naziv doktorja zgodovinskih znanosti na Fakulteti za podiplomske humanistične študije – Institutom Studiorum Humanitatis v Ljubljani. Tema njegove disertacije je Zgodovinski spomin na prekmurske Jude po letu 1945. Objavil je veliko znanstvenih in publicističnih člankov, skupaj je zajetih 378 bibliografskih enot. Kot strokovni svetovalec sodeluje pri pripravah seminarskih in diplomskih nalog za dijake in študente. Njegov bogati zasebni arhiv lahko vedno uporabljajo dijaki in študenti. V zadnjem obdobju se ukvarja tudi s temami iz sodobne slovenske zgodovine 20. stoletja, predvsem iz obdobja po letu 1945 in iz časa slovenskega osamosvajanja v letih 1990 – 1991. Dobro sodeluje z društvi, šolami in drugimi organizacijami. Vključen je bil tudi v projektno skupino za pripravo Zbornika občine Sveta Ana, Zbornika ob 250-letnici šolstva v Voličini in Zbornika ob 225-letnici šolstva pri Sv. Trojici. Prav tako je sodeloval pri pripravi zbornikov več lovskih družin. Krajevna zgodovina je ena poglavitnih zanimanj njegovega strokovno-raziskovalnega dela. Še zlasti območje Lenarta, kateremu je posvetil tudi širok novinarski opus. Marjan Toš je eden najbolj aktivnih pobudnikov in vztrajnih aktivistov za ohranitev spomina na generala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova, saj s prispevki redno sodeluje na Maistrovih prireditvah. Poleg raznovrstne aktivnosti Marjana Toša je pomembna njegova dejavnost na področju ljubiteljske kulture v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V letih 2007 do 2011 je bil predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart. Za raziskovalno in publicistično dejavnost, ki obravnava Slovenske gorice, svet med Muro in Dravo ter promocijo Občine Lenart prejme Zlati Lenarški grb. Srebrni lenarški grb je prejela Inge Markoli iz Lenarta. Inge Markoli je po poklicu učiteljica razrednega pouka, vso poklicno pot je opravila na Osnovni šoli Lenart, kot učiteljica, 10 let je opravljala funkcijo ravnateljice. Ko se je upokojila, je bila 4 leta podpredsednica Društva upokojencev Lenart. Že enajst let vodi Društvo Sožitje Lenart, ki je društvo s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Društvo ima veliko članov, obsežen in raznolik program dejavnosti, zato Inge Markoli opravi veliko dela za potrebe društva in njegovih članov ter za to nameni precej prostega časa. Poskrbi, da društvo prejme potrebna finančna sredstva za izvajanje obširnega programa društva, s katerim polepšajo življenja oseb, ki potrebujejo pomoč. Program društva Sožitje zajema izobraževanje staršev in družinskih članov, ohranjanje telesnih in duševnih sposobnosti, pridobljenega znanja in spretnosti pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Življenje osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinskim članov ni vedno naklonjeno, zato gospa Inge poskrbi tudi za razvedrilo in popestritev vsakdanjega življenja. Ingi Markoli nikoli na žal časa za pripravo potrebnih materialov za sestanke, seminarje in aktivnosti društva. Dobro sodeluje z Zvezo Sožitje iz Ljubljane in izvršuje naloge, ki jih ta narekuje. Dela prostovoljno, brez nagrade ali denarnega nadomestila. Zaradi društva Sožitje in osebnih prizadevanj in dela Inge Markoli je velika večina oseb z motnjami vključena v življenje, zaradi tega živijo bolj kvalitetno, bolj osmišljeno, bolj zadovoljno življenje. Za dolgoletno prizadevno humanitarno in prostovoljno delo v društvu Sožitje, ki je širšega lokalnega pomena, prejme Srebrni lenarški grb. Bronasti lenarški grb je prejeloDruštvo vinogradnikov Lenart. Na območju Slovenskih goric ima vinogradništvo in vinarstvo dolgoletno tradicijo. Odnos do vina, strokovnost in načini pridelave so se skozi obdobja zelo spreminjali. Še pred nekaj desetletji je bilo kvalitetnega vina malo, na mnogih vinogradniških površinah so bile zasajene samorodnice. Pred dvajsetimi leti je bilo ustanovljeno Društvo vinogradnikov Lenart. Od skromnih začetkov je tekom časa naraščala vloga in pomen društva. Društvo je organiziralo in še organizira strokovna predavanja, ocenjevanja vin, razne prireditve, ekskurzije. S svojo dejavnostjo društvo prispeva k uvajanju in širjenju raznih sort grozdja, prispeva k dvigu nivoja kulture uživanja vina, široki ponudbi vrhunskih vin in k novim oblikam pridelave ter trženja vina. Tudi po zaslugi dejavnosti Društva vinogradnikov Lenart se je v dvajsetih letih izboljšala strokovnost in kvaliteta pridelave grozdja, vina in kletarjenja, posajenih je veliko kvalitetnih sort grozdja. Prostovoljno združevanje in delo je v današnjih časih prava redkost ter je vedno večja vrednota. Člani vinogradniškega društva izpolnjujejo svoje poslanstvo v širši skupnosti, s svojim delovanjem so v ponos Občini Lenart. Pri svojem delovanju se niso zaprli v svoje okvirje, saj dobro sodelujejo z občino, drugimi društvi in organizacijami. Sodelujejo na mnogih prireditvah, obujajo tudi običaje, povezane z vinogradništvom in z vinsko tradicijo. Društvo je soorganizator ali organizator mnogih prireditev, kot so Trgatev na Zavrhu, Martinovanje v Lenartu, blagoslov vina na »Janževo« in druge prireditve. Za uspešno delo na področju združevanja vinogradnikov, promocije in razvoja vinogradništva ter za uspešno društveno dejavnost prejme Društvo vinogradnikov Lenart ob 20-letnici delovanja Bronasti lenarški grb. Plakete Občine Lenart so prejeli Lana Žabčič, Pizzeria cafe Agata Letnik Jožef s.p., iz Lenarta in Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. iz Lenarta. Lana Žabčič iz Lenarta je mlada in uspešna lenarška športnica. Rojena je leta 1998 in je članica Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart. Začetki njenega vztrajnega dela na področju twirling športa segajo v leto 2003, ko je kot petletna deklica bila vpisana v plesni vrtec. Pridno je vadila in že naslednje leto pridobila prvo priznanje na državnem prvenstvu, in sicer 2. mesto. Kot se je kasneje izkazalo, je bila to le odskočna deska v zbiranju kolajn in plaket, saj je v letih od 2006 do 2009 v kategoriji Kadeti osvojila tri prva mesta, pet drugih mest in eno tretje mesto. Leta 2007 se je s skupino udeležila evropskega tekmovanja v Vicenzi v Italiji, kjer so tekmovalke osvojile 7. mesto. V letih od 2009 do danes je Lana nanizala naslednje rezultate: osvojila je dve prvi mesti, eno drugo mesto in dve tretji mesti na državnem tekmovanju v kategoriji Junior. Izpostaviti je potrebno sodelovanje na lanskem Svetovnem pokalu, ki je potekalo v Jacksonvillu, Florida, Združene države Amerike, kjer je osvojila 27. mesto. V letošnjem letu je Lana uspešno predstavljala barve kluba na evropskem prvenstvu v Mazametu v Franciji, kjer je osvojila odlično tretje mesto. Lana je perspektivna in uspešna športnica. Že več kot 10 let se iz državnih tekmovanj vrača z medaljami. Za uspehe na športnem področju prejme Plaketo Občine Lenart. Pizzeria cafe Agata Letnik Jožef s.p., iz Lenarta. Samostojni podjetnik Jožef Letnik je leta 1995 ob cesti Lenart-Ptuj odprl gostinski lokal Pizzeria cafe Agata, ki si je v letih obratovanja pridobil sloves zaradi kakovostne gostinske ponudbe, med katero so na prvem mestu pice vseh vrst. Gostinska ponudba je zaokorožena tudi z a la carte ponudbo, kosili, malicami in s posebno ponudbo za otroke. V firmi Jožeta Letnika je zaposlenih 9 ljudi. Poleg razvijanja kakovosti samih gostinskih storitev skrbi tudi za videz lokala, saj ga je v celoti obnovil. Jože Letnik s svojimi zaposlenimi nenehno stremi k izboljšanju kakovosti gostinskih storitev, k izvirnosti in bogati kulinarični ponudbi. Pizzeria cafe Agata je sinonim za dobro kulinarično ponudbo, prijazno postrežbo in prijetno okolje. Zavedajo se, da je bistvo uspešne gostilne zadovoljen gost in prijaznost strežnega osebja. Za dolgoletno uspešno delo na področju gostinstva Pizzeria cafe Agata Letnik Jožef s.p.   prejme Plaketo Občine Lenart. Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. iz Lenarta. Branko Petovar, ki izvira iz znane obrtniške družine je leta 1993, po vzoru svojega pokojnega očeta, odprl obratovalnico s firmo Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p., ki se je razvila v sodoben proizvodni obrat z zaokroženo proizvodnjo in ponudbo na področju mletja in predelave žit, peke kruha, pekovskih izdelkov, testenin ter drobnega peciva. Svoje izdelke ponuja v lastni prodajni mreži, v podružnicah v Mariboru in drugih prodajalnah po Sloveniji. Njegovi izdelki so znani po kakovosti, ki jim v podjetju posvečajo veliko pozornost. Podjetje se prilagaja potrebam in željam sodobnih kupcev ter trgu, zato razvijajo nove izdelke. Žitni mlini, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. je inovativno podjetje s posluhom za potrebe in želje potrošnikov in z zavedanjem, da vlaganje v razvoj, sodobna oprema in tehnologija, predvsem pa kakovostni izdelki zagotavljajo uspešno prihodnost podjetja. Za dolgoletno uspešno delovanje družinskega (obrtniškega) podjetja in razvoj tradicionalne dejavnosti prejme Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. Plaketo Občine Lenart. Priznanje župana Občine Lenart je prejela Slavica Kurbus iz Sp.Porčiča: Slavica Kurbus je predana glasbi in delu z mladimi. Zaposlena je na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, kjer poučuje klavir, kjer spodbuja in razvija mlade talente. Kot pianistka z veseljem sodeluje na mnogih javnih prireditvah, kjer jo povabijo k sodelovanju, v osnovnih šolah, vrtcih, v cerkvi in v društvih, kot pevka nastopa z družino.  Je izjemna pianistka in ustvarjalna osebnost, ki  s svojim delovanjem bogati kulturno dejavnost v občini Lenart. Za obsežno in javno pomembno delo v kulturi  prejme priznanje župana.

Priznanja Občine Lenart 2011

 Plakete Občine Lenart so prejeli Cvetličarna »Beli cvet« Andreja Pukšič s.p. iz Lenarta. Andreja Pukšič s.p. je samostojna podjetnica od leta 1996. Deluje na področju cvetličarske dejavnosti in se odlikuje po tržno zanimivih in izvirnih izdelkih. Andreja Pukšič je članica Nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Prav tako je članica Nadzornega odbora Sklada za izobraževanje delavcev zaposlenih pri s.p. Maribor, ki deluje na območju štirih območnih obrtno-podjetniških zbornic. Na pobudo Andreje Pukšič je bilo v okviru Cvetličarske sekcije Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart organiziranih več strokovnih ogledov in izobraževanj za cvetličarje. Zlasti je pomembna postavitev razstave »Utrinki pomladi« v letu 2010. V letošnjem letu je cvetlične aranžmaje na temo poroka predstavila na specializiranem sejmu Flora-Poroka v Celju. Za prispevek k razvoju podjetništva prejme Plaketo Občine Lenart
Gomontal Golob Franc s.p. iz Lenarta. Gomontal Golob Franc s. p. je samostojni podjetnik posameznik od leta 1997. Deluje na področju proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov, proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, proizvodnje in montaže kovinskega stavbnega pohištva, zlasti plastičnih in aluminijastih oken in vrat, kombinacije stavbnega pohištva iz kovine ali plastike, zimskih vrtov, senčil ter ostalega vrhunskega stavbnega pohištva. Gomontal posveča posebno pozornost kvaliteti svojih storitev. Sledi sodobnim trendom na področju proizvodnje in montaže stavbnega pohištva. Franc Golob je član Nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Za prispevek k razvoju podjetništva prejme Plaketo Občine Lenart.
Mitja Žgajner iz Zg. Voličine. Mitja Žgajner se že od osnovnošolskih let ukvarja z raketnim modelarstvom, dosegel je več mednarodnih uspehov, leta 2006 je z mladinsko državno reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Bajkonurju dosegel 3. mesto v kategoriji SA-raketa s trakom. Takrat je prejel priznanje župana. Leta 2009 je bil na koncu evropskega prvenstva proglašen za najboljšega mladinca. Izredno uspešen je bil v letošnjem letu, saj je dosegel vrsto prvih, drugih in tretjih mest na mednarodnih tekmovanjih v Španiji, na Češkem, v Srbiji, Latviji, na Poljskem. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Romuniji je dosegel 4. mesto v kategoriji radijsko vodenih raketoplanov S8E/P in 2. mesto ekipno v kategoriji radijsko vodenih raketoplanov S8E/P. V skupnem seštevku svetovnega pokala v članski konkurenci je dosegel prvo mesto v kategoriji radijsko vodenih raketoplanov S8E/P. Za izredne dosežke v raketnem modelarstvu prejme Plaketo Občine Lenart.Priznanja Občine Lenart 2010

Zlati lenarški grb je prejel Franc Schönwetter iz Zamarkove. Franc Schönwetter je že več kot 50 let dejaven na mnogih področjih. Leta 1958 je bil član prve zasedbe lenarške pihalne godbe, iz katere je nastal Pihalni orkester MOL. Za več kot 50-letno delovanje v ljubiteljski kulturi je prejel častno Gallusovo značko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Bil je predsednik Lovske družine Lenart in predsednik Krajevne skupnosti Lenart, v zadnjem obdobju je predsednik Kulturnega društva MOL. S svojim delom je zaznamoval kulturno ustvarjalnost, zlasti je dejaven pri povezovanju domačih kulturnih društev, zlasti pihalne godbe MOL s slovenskimi društvi v tujini in pri organizaciji nastopov v tujini. Zlati Lenarški grb prejme za dolgoletno uspešno delo na področju kulture, godbeništva, lovstva, za delo v Krajevni skupnosti Lenart, za sodelovanje slovenskimi društvi v tujini in mednarodno sodelovanje na področju kulture.
Srebrni lenarški grb je prejela Kristina Travnekar iz Lenarta. Kristina Travnekar je v vrtcu Lenart zaposlena od leta 1976, krajše obdobje je bila zaposlena tudi na Osnovni šoli Voličina. Vodilo pri njenem delu je skrb za otroke, spoštovanje človeka kot osebnosti, spodbujanje ustvarjalnosti otrok, vzgoja za medsebojno pomoč, spodbuja pozitivnih vrednost in strpen odnos do drugačnosti. Od leta 2005 je pomočnica ravnatelja Osnovna šole Lenart. Je soustanoviteljica Lutkovne skupine Pika, ki se je kasneje preimenovala v Lutkovno gledališče Pika. S svojim delom je prispevala k razvoju in popularizaciji lutkarstva na območju Slovenskih goric.
Priznanje Srebrni lenarški grb prejme za uspešno pedagoško delo na področju predšolske vzgoje, inovativno in uspešno vodenje otroškega vrtca Lenart, zasluge pri gradnji vrtca, delo na področju kulturne ustvarjalnosti in prispevek k razvoju lutkarstva v občini Lenart.
Bronasti lenarški grb je prejel Aleš Arih iz Maribora. Na pobudo Aleša Ariha so bile na Zavrhu leta 1985 prvič organizirane Maistrove prireditve, v času, ko ime, lik in vrednote Rudolfa Maistra, ni bil družbeno priznan in cenjen. Maistrove prireditve so letos potekale 25-ič in so postale odmevne na državnem nivoju. Aleš Arih je z osebnim prizadevanjem vtisnil poseben pečat Maistrovim prireditvam. Vseskozi je dobro sodeloval z Občino Lenart in domačimi društvi. Dejavee je bil tudi na področju kulture, saj je na njegovo pobudo nastal Vokalni kvintet Završki fantje. Za prizadevanja za ohranjanje in obujanje spomina na pesnika in generala Rudolfa Maistra ter za oživljanje vrednost domoljubja, domovinske zavesti, sodelovanje z Občino Lenart ter lokalnimi društvenimi organizacijami prejme bronasti lenarški grb.
Plaketo Občine Lenart je prejelo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart. V zadnjih letih je združenje preraslo v pomembno civilno družbeno gibanje, ki prerašča lokalne okvire. Ob 20. obletnici osamosvojitvene vojne so izdali ponatis zbornika Čas odločitve 1990-1991, ki je pomemben vir za proučevanje tega obdobja slovenske zgodovine. Posebno skrb namenjajo ohranjanju dokumentarnega gradiva in povezovanju udeležencev osamosvojitvene vojne. S svojim delovanjem so prispevali k promociji Občine Lenart. Za uspešno delovanje na društvenem področju prejmejo plaketo Občina Lenart.
Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart pa je prejel priznanje župana ob obletnici delovanja in za dosežke na državnih in mednarodnih tekmovanjih.


Priznanja Občine Lenart 2009

Zlati lenarški grb je prejela Osnovna šola Lenart. Srebrni lenarški grb sta prejela Stanislav Šteinbauer iz Voličine in samostojni podjetnik Strojne inštalacije Milan Hauptman s.p. iz Lenarta. Bronasti lenarški grb sta prejela Julijana Bračič iz Zavrha in Marija Ajlec iz Lenarta. Plakete Občine Lenart so prejeli Nogometni klub Lenart iz Lenarta, Janez Kurnik iz Sp. Voličine in Mitja Žgajner iz Zg. Voličine.

 

 

Priznanja Občine Lenart 2008

Plaketi občine Lenart sta prejela kolesar Jože Senekovič iz Lenarta in utramaratonski kolesar Marko Baloh iz Ljubljane. Zlati lenarški grb je prejela Gasilska zveza Lenart, srebrni lenarški grb sta prejela podjetje Interles, d.o.o. in Izletniško turistična kmetija pri Mlinarjevih iz Zgornjih Žerjavcev. Bronasti lenarški grb pa je prejelo podjetje Bernjak gradbeništvo, gradbene storitve iz Lenarta.

 


Priznanja Občine Lenart 2007

Častna občanka Občine Lenart je postala Elizabeta Muršak, dr. med. spec. pediater, ki je svoje življenje posvetila dojenčkom, otrokom in najstnikom. Zlati lenarški grb je prejel Anton Jančič, direktor podjetja Lentherminvest. Srebrna lenarška grba sta prejela Mariborska livarna Maribor - Obrat Aklimat Lenart in OŠ Lenart - enota Vrtec Lenart ob 50. obletnici delovanja. Bronasta lenarška grba sta prejela Alberto Kocbek mladi kmetovalec iz Voličine in Cvetka Bezjak za področje delovanja na športnem področju. Plaketo občine Lenart je prejelo Društvo kmečkih žena in deklet Lenart, ki aktivno deluje že 20 let.

 


Priznanja Občine Lenart 2006

Priznanje župana občine Lenart je prejel Mitja Žgajner, učenec OŠ Lenart, ki se je septembra udeležil svetovnega prvenstva v raketnem modelarstvu v Bajkonurju v Kazahstanu, kjer je bil član državne reprezentance Slovenije. Na tekmovanju je v svoji kategoriji, S 6 A, raketa s trakom osvojil tretje mesto v mladinski konkurenci. Plaketo občine Lenart je sprejela Gostilna 29, Simon Fekonja, s.p. iz Lenarta. Srebrni lenarški grb je prejel Slovenskogoriški pihalni orkester MOL iz Lenarta. Njegove člane odlikuje povezanost in predanost glasbeni ustvarjalnosti, saj letno opravijo preko 50 nastopov. Zlati lenarški grb je prejel samostojni podjetnik Friderik Lešnik iz Zg. Žerjavcev. Podjetnik Friderik Lešnik sodeluje s številnimi domačimi in tujimi podjetji, s katerimi uspešno nastopajo na evropskem tržišču.

Priznanja Občine Lenart 2005

Častni občan občine Lenart je postal rojak mariborski škof ordinarij dr. Franc Kramberger. Srebrni lenarški grb je prejela Kmetijska zadruga Lenart ob 60-letnici obstoja, bronasti lenarški grb je prejel Alojz Peserl za delo na področju glasbe. Plaketo občine Lenart je prejel podjetnik Marjan Klobasa, ki je leta 1995 ustanovil podjetje KM Agroremont Sv. Trojica, ki je eno od vodilnih dobaviteljev in prodajalcev kmetijske mehanizacije večih tujih blagovnih znamk.

Priznanja Občine Lenart 2004

Zlati lenarški grb je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Lenart ob 130 letnici neprekinjenega delovanja, srebrni lenarški grb je prejela Srednja glasbena in baletna šola Maribor, Dislocirani oddelek Lenart, ki je veliko prispevala k dvigu ravni kulturne ustvarjalnosti in h kakovosti kulturnih prireditev. Bronasti grb pa je prejel podjetnik iz Voličine Alojz Lorber za njegov življenjski prispevek na področju opravljanja obrtne dejavnosti. Plaketo občine Lenart pa je prejel Franc Pučko iz Sv. Trojice, ki je ljudski umetnik, piše pesmi, ki jih je leta 1996 izdal v knjigi.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.