fbpx Na vsebino

Zmanjšanje svetlobnega onasneževanja

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

logo mojsterlenart pravi                                                            

Naziv operacije: ZMANJŠANJE SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA

Akronim operacije: SVETLOBA

Celotna vrednost projekta: 51.030,83 eur

Predviden znesek sofinanciranja: 33.556,64

Vodilni partner: Občina Lenart

Partnerja: Elsit, elektro storitve in razsvetljava Silvo Špes s.p. in Kulturno društvo ''MOL'' Lenart

Opis operacije:

Z ureditvijo  novih energetsko varčnih svetilk javne razsvetljave v urbanem delu Lenarta, z novimi vsebinami  in produkti v okviru operacije SVETLOBA bo v Lenartu izvedena vrsta ukrepov  s področja varovanja okolja in energetske varčnosti, ki bodo zmanjšali svetlobno  onesnaženost okolja, pozitivno bodo vplivali na zdravje ljudi, zmanjšala se bo poraba energije in s tem povezani stroški. V ta namen se v urbanem delu Lenarta izvede dobava in montaža energetsko varčnih svetilk z LED regulacijo z 100% na 60%  od 24.00 do 5.00 ure, vključena so vsa potrebna dela za zamenjavo svetilk, nabavijo se  nove lučke za notna stojala za kvalitetno glasbeno izvedbo na koncertnih odrih in na nastopih na prostem. Za izvedbo raznih javnih prireditev na prostem se izvede nabava novega električnega razdelilnika za prireditve, ki omogoča priklop elektrike, ozvočenje, osvetlitev scene.  V okviru operacije bodo izvedene aktivnosti namenjene lokalnemu prebivalstvu, otrokom in mladini, društvom, osnovni šoli, ljudem s posebnimi potrebami. Operacija  je zasnovana tako, da njena izvedba predvideva vključenosti končnih uporabnikov v izvajanje aktivnosti. Predvidena je izvedba enega dogodka, aktivnosti za otroke, koncert in sklop delavnic Elektro modeli na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti.

V okviru operacije izvedeni ustrezni ukrepi izboljšanja stanja javne infrastrukture in atraktivne vsebine uvedenih novih programov,  kulturni dogodki, ki pomenijo druženje, ustvarjanje socialnih mrež in novih povezav, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam,  prispevajo k oživitvi urbanega središča Lenarta. V večgeneracijske povezave v operaciji SVETLOBA so vključeni  mladi, ženske, otroci in druge ranljive skupine, kar krepi se medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost. Nova partnerstva in programi namenjeni učenju in motivaciji povečujejo večgeneracijsko vključenost. Investicije in programske aktivnosti  prispevajo k varovanju zdravja, varovanju okolja, povečujejo kakovost življenja in zdrav način življenja.

Operacija SVETLOBA je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric in prispeva k naslednjim ciljem te Strategije:

Cilj C1- Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Aktivnosti v operaciji SVETLOBA prispevajo k varovanju okolja in naravnih vrednot in ohranitvi kulturne dediščine kar zagotavlja kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju.

Cilj A2- Inovativni pristopi, novi produkti in storitve na območju LAS

Operacija SVETLOBA uvaja inovativne pristope, nove produkte in storitve na območju LAS, ki so podpora razvoju podjetništva, s poudarkom na razvoju inovativnih produktov na območju, ki  povečajo lokalno samooskrbo.

Cilj D1- Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje arhitektonskih ovir, dostopnosti ter varovanje zdravja

Aktivnosti v operaciji SVETLOBA podpirajo programe, ki se navezujejo na medgeneracijske vsebine, krepijo integralne rešitve socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje arhitektonskih ovir dostopnosti ter varovanje zdravja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Dodatne informacije: www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.