fbpx Na vsebino

9. seja Občinskega sveta Občine Lenart

9. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 31. marca 2016, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 8. seje občinskega sveta, Zapisnik 8. sejeOdgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
 3. Pregled zapisa sklepov 1. izredne seje občinskega sveta, Zapisnik 1. izredne seje.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Sklep o imenovanju članov Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart.
 8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2015.
 9. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lenart, 1. obravnava
 10. Odlok o priznanjih Občine Lenart, 1. obravnava.
 11. Pravilnik o protokolarnih postopkih Občine Lenart ob smrti funkcionarjev, bivših funkcionarjev, častnih občanov, uslužbencev in upokojenih delavcev.
 12. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Lenart.
 13. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu«.
 14. Letni program športa za leto 2016.
 15. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2015.
 16. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2015.
 17. Dopolnitev Kadrovskega načrta v delu, ki se nanaša na Režijski obrat.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.