fbpx Na vsebino

11. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)10. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 3. novembra 2016, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 4. dopisne seje občinskega sveta (Zapis sklepov, Zapisnik seje).
3. Pregled zapisa sklepov 10. redne seje občinskega sveta (Zapis sklepov, Zapisnik seje, Odgovori na pobude in vprašanja, Dopis Ministrstvu, Izračun izhodiščnih cen toplote za nekatere obj z novo izhod ceno, Odgovor Agencije na naš dopis, Agencija za energijo - Analiza cen toplote 2015, Poročilo o prireditvah len-art 2016).
4. Pregled zapisa sklepov 5. dopisne seje občinskega sveta (Zapis sklepov, Zapisnik seje).
5. Pregled zapisa sklepov 2. izredne seje občinskega sveta (Zapis sklepov, Zapisnik seje).
6. Potrditev dnevnega reda.
7. Poročilo župana.
8. Pobude in vprašanja.
9. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2017, 1. obravnava
10. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart, 1. obravnava.
11. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart, 1. obravnava.
12. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Voličina, 1. obravnava.
13. Odlok o turistični taksi v Občini Lenart, 1. obravnava.
14. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve - »pomoč družini na domu«.
15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Rogoznica, Sp. Žerjavci in Šetarova.
16. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2016.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.