fbpx Na vsebino

15. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 14. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 21. septembra 2017, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 14. redne seje občinskega sveta (Zapisnik 14. seje, Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov).
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Lenart – prva obravnava.
  7. Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika občinskega sveta Občine Lenart – prva obravnava.
  8. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt: »Potovanje skozi čas tehniške dediščine (4T – Tech Time Travel Etno Tour)«.
  9. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt: »Ovtarjev plac – faza 1«.
  10. Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2017.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.