fbpx Na vsebino

16. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 16. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 16. novembra 2017, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 3. izredne seje občinskega sveta. Zapisnik 3. izredne seje
 3. Pregled zapisa sklepov 15. redne seje občinskega sveta.  Zapisnik 15. seje. Odgovori na pobude in vprašanja
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Lenart – 2. obravnava.
 8. Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika občinskega sveta Občine Lenart – 2.
 9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2017.
 10. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2018 – 1. obravnava.
 11. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2017 v Občini Lenart.
 12. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt: Ureditev državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju mesta Lenart.
 13. Predlog Sklepa o potrditvi IP za projekt: Ureditev državnih cest in treh obstoječih križišč v strnjenem območju mesta Lenart.
 14. Večgeneracijski center Štajerska – seznanitev z aktivnostmi v Občini Lenart.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.