fbpx Na vsebino

17. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 17. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 21. decembra 2017, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 16. redne seje občinskega sveta (Zapisnik 16. redne seje).
 3. Pregled zapisa sklepov 4. izredne seje občinskega sveta, (Zapisnik 4. izredne seje).
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2018 – 2. obravnava.
 8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2018.
 9. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Lenart.
 10. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe za področje ravnanja z odpadki za leto 2018.
 11. Seznanitev s Koncesijsko pogodbo ravnanja z odpadki.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.