fbpx Na vsebino

18. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 18. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 22. februarja 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 17. redne seje občinskega sveta.
 3. Pregled zapisa sklepov 5. izredne seje občinskega sveta.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart.
 8. Odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v občini Lenart, 1. obravnava.
 9. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt: Rupert.
 10. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice.
 11. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2018.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.