fbpx Na vsebino

20. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 20. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 14. junija 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 19. redne seje občinskega sveta, Zapisnik 19. redne seje, Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Imenovanje članov občinske volilne komisije Občine Lenart.
  7. Soglasje k imenovanju direktorja zdravstvenega doma Lenart.
  8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart.
  9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart.
  10. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Knjižnica Lenart.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.