fbpx Na vsebino

8. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

8. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 27. februarja 2020, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 7. redne seje občinskega sveta.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2020.
  7. Sklep o sprejemu Pravilnika o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih površinah v občini Lenart.
  8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zg. Žerjavci in k.o. Zavrh.
  9. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2020.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.