fbpx Na vsebino

10. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017) sklicujem

10. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  sredo, 30.septembra 2020, ob 16.00 uri
v Veliki dvorani v Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 9. redne seje občinskega sveta.
  3. Pregled zapisa sklepov 3. dopisne seje občinskega sveta.
  4. Potrditev dnevnega reda.
  5. Poročilo župana.
  6. Pobude in vprašanja.
  7. Sklep o obravnavi in potrditvi PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE in INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za operacijo KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.