Hitre povezave

Četrtek, 19 Oktober 2017 08:20

PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE LENART

Spoštovani!

»Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe«, pravi slovenski pregovor.  Vabljeni na množico dogodkov in doživetij  v času  prireditev ob občinskem prazniku. Zanimivo bo in (skoraj) vsak bo našel kaj zase; tisti, ki se radi nasmejijo do solz, športni navdušenci, pohodniki, ki jih vabijo brezpotja v naravi,  drugi, ki jih sproščajo živahni  ritmi rocka, tretji, ki jim ob glasbi zaigra srce,  vesele duše, ki jih ob folklornem plesu zasrbijo pete, oni, ki jih  pravljice in zgodbe ponesejo v druge svetove,   najmlajši, ki jim igra  zvabi smeh na lica,  dobre družbe, ki ob izbrani kapljici in domačih  dobrotah nazdravijo  prijateljem in »krstijo« Martina. Za prijetna doživetja in srečanja, ki ostanejo v spominu.

Pridite večkrat – vsak dan bo drugače!

Lenart, v oktobru 2017

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan Občine Lenart

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva na podlagi prejetega poziva Državne volilne komisije, z dne 13.09.2017, da posredujete predloge za imenovanje predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta -  elektorja ter predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Po določbi 40. člena Zakona o Državnem svetu, ki določa, da vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev. Glede na navedeno Občinski svet Občine Lenart izvoli v volilno telo za volitve člana Državnega sveta 2 predstavnika (elektorja). Predlog za elektorja mora vsebovati osebne podatke elektorja: ime in priimek, rojstni datum, točen naslov stalnega bivanja in soglasje kandidata (obrazec VT).
Za člana Državnega sveta (predstavnik lokalnih interesov) lahko kandidira vsakdo, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, kjer kandidira. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata za člana Državnega sveta: ime in priimek, rojstni datum in točen naslov stalnega bivanja, predlogu za kandidaturo pa mora biti priloženo tudi njegovo soglasje (obrazec DS).
Kandidature za obe funkciji se posredujejo pisno na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, s pripisom »Volitve v Državni svet RS – elektor« oziroma »Volitve v Državni svet RS – član DS«, najkasneje do torka, 10.10.2017 do 17. ure.
Informacije in tudi obrazci v zvezi s postopki volitev v Državni svet so objavljeni na spletni stran Državne volilne komisije www.dvk-rs.si.

Dokumentacija

Letošnja Trgatev v Zavrhu je uspela, privabila je veliko obiskovalcev.  Turistični vlakec Jurček je brez premora vozil 5 ur, voznik je dejal, da je v tem času na progi, ki je potekala od razglednega stolpa do Selc, mimo lovskega doma, do muzeja Kranvogel in do končne postaje  pri stolpu prepeljal približno 1000 potnikov. Dogajanje  V Zavrhu in ob progi, kje je vozil vlakec, je bilo bogato, polno doživetij  za obiskovalce vseh generacij. V lovskem domu je bila na ogled lovska razstava, lovci so ponujali lovski golaž.  V bližini lovskega doma so otroci lahko tudi jezdili konje.

ETNOTOUR  DELAVNICE V ZAVRHU
V soboto, 30. septembra 2017  so na platoju pri Štupičevi vili v Zavrhu (Spominska hiša Zavrh 42)  člani Sadjarskega društva Slovenske gorice Lenart prikazali mletje in  prešanje (stiskanje )jabolk in grozdja na tradicionalen način na stari preši. Utrip na delavnici je bil živahen, zaplesala je folklorna skupina iz Sv. Ane, kot se je to počelo nekoč, kajti prešanje je bil in je še vedno  vesel dogodek. Trgatev pri Maistrovem razglednem stolpu je obogatila prireditev, kajti brez trgatve ni prešanja.  V okviru delavnice je bila v Kulturnem domu  Zavrh razstava fotografij Venčeslava Zrima Jablana skozi čas.

ETNOTOUR  DELAVNICE V ZAVRHU
Kruh je tesno povezan z domom, je simbol sreče in blaginje. Je bistvo z vsakdanjega  življenja, pomeni življenje. Kruh je vedno bil ena od osrednjih stari  vsakega praznika in vseh življenjskih dogodkov – od krsta,  od velikonočnih do božičnih kruhov in potice, od pustnih do martinovih dobrot. Kruh je prinašal srečo ob vseh prelomnih dogodkih v življenju. In tako je tudi danes. V soboto, 30.9.2017 smo v tradicionalni domačiji Rojs v Zavrhu,  doživeli star način peke kruha, od mesenja testa do peke kruha v krušni peči.

Obnovljena, urejena in označena  je stara pešpot iz centra Sp. Voličine skozi Bükovje v Zavrh, do Maistrovega razglednega stolpa. Gre za staro pešpot, ki vodi iz centra Voličine, po travniku, mimo kmetije Kocbek, skozi gozd (Bükovje), po kateri so  v šolo hodile generacije šolarjev do uvedbe šolskih avtobusnih prevozov sredi 70-ih let. Pot je bila na nekaterih mestih zaraščena.

V Avli Jožeta Hudalesa v prostorih Občine Lenart kipe razstavlja Leopold Methans. Na otvoritvi razstave so zapele Ljudske pevke DU Lenar in  učenka 2. razreda OŠ Lenart Saraja Lorenc, na harmoniko je zaigral Amadej Lutar, učenec Glasbene šole Lenart.   Razstavo je odprl župan mag. Janez Kramberger.

Pesem ni občutek, pesem je globoko spoznanje, je nekoč zapisal  Rainer Maria Rilke. Veseli me, da si boste v tem petkovem popoldnevu dovolili odpreti svoja srca spoznanjem, katera nam bo nudila brana poezija, morda nas bo nagovorila za jutri, za boljšo prihodnost, morda nas bo obogatila, besedno in moralno, zagotovo pa nas bo ozdravila, vsega težkega in manj lepega, kar se je nabralo v naših globinah. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo. Povabi me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom.

stran 1 od 16