KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

Aktualne informacije o COVID-19 v občini

banner korona

Ponudba hrane po Slovenskih goricah

hrana sg

Nedelja, 15 Marec 2020 08:24

ODREDBA ŽUPANA O ZAPRTJU VSEH DRUŠTVENIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH PROSTOROV

Upoštevaje priporočila Nacionalnega inšitituta za javno zdravje (NIJZ) iz preventivnih razlogov,  preprečevanja  morebitnega širjenja okužb ter varovanja zdravja ljudi, odrejam zaprtje vseh društvenih (pisarne in dvorane), kulturnih in  športnih prostorov v lasti občine Lenart, razen tistih nujno potrebnih za delovanje v času razglašene epidemije (gasilski prostori, varstvo otrok ipd.)

 Občane pozivamo, da spremljajo obvestila NIJZ in ravnajo skladno z njihovimi priporočili.

 Odredba velja od 16.03.2020 do preklica.


mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.
župan

Dokument.pdf