fbpx Na vsebino
Super User

Super User

Sreda, 16 September 2020 13:28

Gradbena dela v Prežihovi ulici v Lenartu

V Prežihovi ulici in Ulici Ele Kristl v Lenartu je v teku rekonstrukcija ceste, ureditev meteorne in fekalne kanalizacije, ureja se tudi javna razsvetljava.

Zaključena so gradbena dela,  kmalu bo sledila montaža tehnoloških elementov za čiščenje odpadnih vod. V celoti bodo dela izvedena  konec oktobra, poskusno obratovanje naprave se bo pričelo v začetku novembra.

Ponedeljek, 14 September 2020 14:44

Zlata poroka zakoncev Cecilije in Franca Kaučiča

15. julija 2020, na lepo, sončno soboto so zvonovi cerkve Sv. Antona Puščavnika v Cerkvenjaku, oznanjevali 50. zlatih let skupnega zakonskega življenja Cecilije in Franca Kaučič iz Lenarta. Zakonca sta častitljivo obletnico obnovila in praznovala v krogu svojih najdražjih.  Civilni obred zlate poroke je opravil župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger, cerkveni obred pa farni župnik Janko Babič.

Ponedeljek, 31 Avgust 2020 17:50

Ob začetku šolskega leta

Zakonca Amalija Marija in Jožef Bračko, doma iz Močne, sta 31. maja obeležila 50 let poroke.  Civilni obred zlate poroke je 25. julija opravil župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger. Potekal je v Mali dvorani v Centru Slovenskih goric v Lenartu, v okviru prič. Čez en teden sta v družbi domačih in prijateljev, v cerkvi sv. Marjete Antiohijske v Pernici, obnovila še cerkvene zaobljube.
Amalija Marija in Jožef sta se poročila 31. maja 1970 leta, civilno v Lenartu in  cerkveno v cerkvi sv. Jurija v Jurovskem dolu. Oba zakonca izhajata iz kmečkih družin. To ju je tudi vodilo, da sta temelje za skupno življenjsko pot začela graditi na nevestinem domu, na 20 ha veliki kmetiji v Spodnjem Gasteraju. Dom in družino sta si ustvarila na manjši kmetiji v Močni – Jožefovi domačiji. Tako sta združila in z družino obdelujeta obe kmetiji. V zakonu so se jima rodili trije otroci, ki se s svojimi družinami radi vračajo domov in zberejo v njuni družbi. Imata tudi pet vnukov, ki se jih vedno zelo razveselita. Svojo ljubezen do dela na kmetiji, zavedanje pomena doma pridelane hrane, veselje do vrtnin in živali z radostjo prenašata tudi njim. Vsem skupaj sta neizmerno hvaležna za ves izkazan trud in pomoč, saj jima tako lajšajo in lepšajo jesen življenja, zlasti zetu Miranu, ki jima vedno stoji ob strani, za kar se mu iskreno zahvaljujeta.
Zlatoporočencema želimo še veliko lepih, predvsem pa zdravih let skupnega življenja.

V petek, 19. junija 2020, je v sejni sobi Občine Lenart potekal podpis dogovora o vključitvi Občine Lenart v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom »Občina po meri invalidov« 2020.
Delovnega srečanja so se udeležili predstavniki ZDIS-a:

Vlada RS je v Uradnem listu RS št. 92/20 izdala nov ODLOK o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (v prilogi), s katerim je začasno prepovedano zbiranje ljudi, če:
– se zbira več kot 50 ljudi ali
– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi odloki Vlade Republike Slovenije.

Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje prepovedano, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah se ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona, ki ureja nalezljive bolezni, in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja.

Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz tega odloka odgovoren organizator.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti.

Ta odlok začne veljati 30. junija 2020.

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

V soboto, 27. junija, so se v Domu kulture Lenart na programsko-volilnem zboru sestali delegati Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS). Slavnostni govornik je bil minister za obrambo mag. Matej Tonin,

Sobota, 13 Junij 2020 17:36

Zlata poroka zakoncev Habjanič

Minilo je petdeset let odkar sta sklenila zakonsko zvezo Terezija in Alojz Habjanič iz Lenarta. Zlatoporočne zaobljube sta, v ožjem družinskem krogu, obnovila trinajstega junija v Cerkvi sv. Lenarta. Civilni del obreda je v imenu Občine Lenart opravil gospod župan, mag. Janez Kramberger, poročni obred pa gospod  župnik Marjan Pučko. Zlatoporočencema najlepše čestitamo za častitljivi jubilej in jima želimo še veliko medsebojnega razumevanja in srečnih skupnih  let.