fbpx Na vsebino
Četrtek, 04 Avgust 2016 18:13

2. javna razprava o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Lenart

Spoštovani!
Vabimo vas na 2. javno razpravo, ki se bo odvijala v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Lenart, na temo Prihodnost prometa v Občini Lenart. Celostna prometna strategija za Občino Lenart bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti na območju občine Lenart.
Razprava bo potekala v četrtek, 4. 8. 2016, med 17:00 in 19:00 uro, v prostorih Centra Slovenskih goric, na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.

Namen razprave je seznanitev prebivalcev Občine Lenart, v katero smer se bo promet v prihodnosti razvijal in na kakšen način. Pri tem bo celostna prometna strategija kot strateški dokument, osnova za transparenten in konstanten prometni razvoj v Občini Lenart. Vključevanje širše javnosti, je ključnega pomena, saj bomo lahko le skupaj izdelali kakovostno in prijazno Celostno prometno strategijo Občine Lenart. Vljudno vabljeni na razpravo o prihodnosti prometa v Občini Lenart, saj bo lahko vaše izraženo mnenje na razpravi, odločilnega pomena pri izdelavi CPS.