Na vsebino
Četrtek, 15 September 2016 07:06

VABILO NA JAVNO PRIREDITEV »Trajnostna mobilnost v Občini Lenart«

Občina Lenart in izdelovalci Celostne prometne strategije, vas vljudno vabimo na javno prireditev »Trajnostna mobilnost v Občini Lenart«, ki bo potekala v torek, 20. septembra 2016, od 9.00 do 12.00 ure na Trgu osvoboditve, pred občino, v Lenartu.

Dogodek se organizira v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Lenart, z namenom predstavitve CPS, trajnostne mobilnosti in podelitve nagrad občanom, ki so sodelovali v nagradni igri.
Na javnem žrebanju se bo podelilo 5 nagrad:
-  prva nagrada je mestno kolo,
-  druga nagrada je skiro,
-  tretja nagrada so otroški rolerji,
-  četrta nagrada je kolesarska košara
 in peta nagrada je ključavnica za kolo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe, št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
V primeru slabega vremena se bo prireditev s trga prestavila v prostore Centra Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Vljudno vabljeni.