fbpx Na vsebino
Četrtek, 14 Julij 2022 17:39

Odprtje namakalnega sistema v Selcih bo opravila ministrica za kmetijstvo Irena Šinko

Občina Lenart je izgradila namakalni sistem Selce za namakanje kmetijskih površin na osmih kmetijskih gospodarstvih. Jutri v petek, 15. julija, bo potekala svečana otvoritev, ki se bo pričela ob 11. uri s strokovnim posvetom z naslovom Namakanje kmetijskih rastlin v dvorani Kulturnega doma v Selcih. O vplivih namakanja na kakovost pridelkov vrtnin in poljščin bo spregovorila Miša Pušenjak iz KGZS Zavod Maribor. Mag. Zlatka Gutman Kobal iz KGZS Zavod Maribor bo govorila o potrebah po namakanju in protislanski zaščiti v trajnih nasadih, namakanje in ukrepe kmetijske politike bo govoril Marko Černe iz KGZS Zavod Ptuj.

Slovesnost se bo nadaljevala ob 13. uri s praktičnim prikazom različnih načinov namakanja kmetijskih rastlin pri zadrževalniku vode – črpališču v Selcih 100.

Slovesna otvoritev Namakalnega sistema Selce pri zadrževalniku vode – črpališču bo ob 14. uri. Po predstavitvi namakalnega sistema bosta ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Irena Šinko in župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger opravila slovesno otvoritev sistema.

Naložba zajema obnovo oz. čiščenje obstoječega - v letu 2002 zgrajenega zajetja vode, ki je bilo zaraščeno in zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 metrov globoka vrtina, ki zagotavlja dodatni vir vode za namakanje kmetijskih površin. Naložba je zajemala ureditev črpališča ter izgradnjo namakalnega sistema (primarni vodi, 20 hidrantov za priklop posameznih kmetijskih gospodarstev, filterska postaja). Namen namakalnega sistema je namakanje in oroševanje kmetijskih površin (intenzivni sadovnjaki, njive, travniki) na območju velikosti 73 ha. Izgradnja namakalnega Selce omogoča vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetijstvo na tem področju. Z izgradnjo se bo povečala pridelava hrane in izboljšala lokalna samooskrba, dodatne pa se odpirajo razvojne možnosti posameznih kmetij na področju namakalnega sistema, da postanejo konkurenčnejša, ekonomsko učinkovitejše in uspešnejša.

Projekt je financiran s strani MKGP RS v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.