fbpx Na vsebino
Sobota, 02 April 2016 12:25

OBVESTILO O ČISTILNI AKCIJI NA OBMOČJU OBČINE LENART

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
ČISTILNA AKCIJA BO POTEKALA V SOBOTO, 2. APRILA 2016. UDELEŽENCI AKCIJE PRIDITE OB 9. URI NA VAŠE ZBIRNO MESTO. SEZNAM ZBIRNIH MEST JE ZAPISAN V NADALJEVANJU OBVESTILA.


VODJE ZBIRNIH MEST SO ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LENART IN VOLIČINA, KI VAS BODO SEZNANILI S POTEKOM AKCIJE. UDLEŽENCI BOSTE PREJELI VREČE ZA ODPADKE, RAZPOREJENI BOSTE V SKUPINE IN SE BOSTE ODPRAVILI NA OBMOČJA ČIŠČENJA (čiščenje okolice, sprehajalnih poti).

V PRIMERU, DA BOSTE ČISTILI OD DOMA, V SMERI PROTI ZBIRNEMU MESTU, MORATE DO 9.15 URE SPOROČITI VODJI ZBIRNEGA MESTA VAŠO UDELEŽBO (zaželeno je, da sporočite podatek o številu udeležencev v skupini).
Čistilna akcija bo zaključena ob 12. uri.

KAJ POTREBUJETE
VREČE ZA SMETI, ROKAVICE, PRIMERNA OBLAČILA IN ČEVLJE

Vreče za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in za embalažo boste prejeli na zbirnem mestu.

Prosimo vas, da s seboj prinesete delovne rokavice.

MALICA
Za malico bo poskrbela Občina Lenart. Malico bomo delili udeležencem čiščenja na zbirnih mestih po končani akciji, po 12. uri.

ODVOZ ZBRANIH ODPADKOV
Vreče z mešanimi komunalnimi odpadki bo potrebno odnesti na zbirna mesta ali v bližino le-teh in jih pustiti ob cesti na lokaciji zbiranja. O tem obvestite vodjo zbirnega mesta. Vreče bodo še isti dan odpeljali delavci Režijskega obrata Občine Lenart.

Kontakt za odvoz in vreče: Mirko KOJC: 041 496 994, Danilo DVORŠAK: 051 637 176 in

Vlado ČUČEK: 051 247 737.

V PRIMERU SLABEGA VREMENA (PADAVINE) AKCIJA ODPADE!

Pridružite se nam!

SEZNAM ZBIRNIH MEST

KRAJEVNA SKUPNOST LENART

Zbirno mesto/ vodja

LENART – SEVER

Ilaunigova, Maistrova, Gubčeva, Partizanska, Goriškova, Cmureška, Slomškova, Ul. Leona Štuklja, Ob gozdu, Trg osvoboditve, Jurovska cesta, Kraigherjeva ulica.

LENART – VZHOD

Gradiška, Industrijska, Kidričeva, Nikova, Obrtna, Prežihova, Strma pot, Cvetlična, Ulica Ele Kristl, Gregorčičeva, Kraigherjeva, Trg osvoboditve.

Gasilski dom/ Mestni park Lenart

Andrej KOCBEK - 040/ 852 724

Leopold HAMERŠAK

Beno GOLOB - 041/ 790 307

Gregor POLANEC – 031/ 606 302

LENART – JUG

Ptujska cesta, Mariborska cesta, Ul. heroja Lacka, Ob Poleni, Pot na Kamenšak, Pod Bregom, K jezeru, Vrtna ul., Sadjarska, Ribiška pot.

LENART – ZAHOD

Mariborska cesta, Cafova, Cankarjeva, Jurčičeva, Prešernova.

LORMANJE IN ŠETAROVA

ŠRC Polena Lenart

Gorazd VOGLAR - 041/891 232

Igor ROJHT – 031/414 158

Janez KOMPERŠAK – 041/407 948

Vincenc ROP – 031/ 723 757

RADEHOVA

Sedež TD Radehova

Mag. Helena DOLAJŠ 031/253 426

ZAMARKOVA IN MOČNA

HRASTOVEC IN VINIČKA VAS

SPODNJE PARTINJE

Parkirišče pri trgovini Zamarkova

Mojca KRAMBERGER - 041/962 788

Mitja KRAJNC - 031/307 350

Franc SCHÖNWETTER - 041/ 599 070

SPODNJI PORČIČ

SPODNJI ŽERJAVCI

ZGORNJI ŽERJAVCI

Lovski dom LD Lenart

Karel ROKAVEC - 041/621 094

Marjan ŽNUDERL- 041/556 604

Andreja BUNDERLA - 031/447 782

KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA

Zbirno mesto/ vodja

SPODNJA VOLIČINA

ZGORNJA VOLIČINA

Parkirni prostor pri Gasilskem Domu Voličina

Gordana TUŠ - 031/892 987

Dejan KRAMBERGER - 031/579 674

Natalija POŠTRAK - 041 /911 773

Feliks KOCBEK

Renato KOCBEK – 041/652 946

SELCE IN DOLGE NJIVE

ROGOZNICA IN STRAŽE

Avtobusno postajališče / Kulturni dom Selce

Zvonko ČUČEK (Straže) – 051/ 803 755

Peter GOLOB - 041/560 199

Igor KMETIČ – 041/473 951

ZAVRH

ČRMLJENŠAK

NADBIŠEC IN GRADENŠAK

Parkirišče pri razglednem stolpu

Bogdan SUŽNIK – 031/ 371 822

Zvonko ČUČEK - 041/ 525 993

Franc DRUŽOVIČ – 041/ 719 365