fbpx Na vsebino
Torek, 09 Avgust 2016 10:40

2. javna razprava o scenarijih prometne ureditve

V četrtek, 4.8.2016, se je 35 občanov zbralo na drugi javni razpravi v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za Občino Lenart. V tokratni razpravi so se udeleženci soočili z različnimi scenariji prihodnjega razvoja prometa v Občini Lenart, prav tako pa so nadaljevali razpravo o prometni problematiki, ki je že bila načeta na 1. javni razpravi, 29. 6. 2016.

Prisotni so se strinjali, da je v Občini Lenart prisotnih 5 izstopajočih problemov. To so tranzit tovornih vozil skozi središče Lenarta, pomanjkanje površin za kolesarje in pešce, nizka privlačnost javnega potniškega prometa in arhitektonske ovire. Razprava se je dotaknila tudi trendov staranja prebivalstva, priseljevanja v občino, zmanjševanja števila kmetov in porasta dnevnih migracij v druge občine.
Predstavljeni scenariji so obsegali različne posege in kombinacije ukrepov s katerimi bi v Občini Lenart ciljno reševali izpostavljene probleme. Ob koncu razprave so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine.