fbpx Na vsebino
Sreda, 21 September 2016 13:32

PROSLAVA OB PRAZNIKU KS VOLIČINA

Na proslavi ob krajevnem prazniku, ki je bila v petek, 16. septembra so v kulturnem programu nastopali šolski ansambel ŠANS, pod vodstvom Sandija Šijanca, folklorna skupina OŠ Voličina, pod vodstvom Judite Bračko, vokalna skupina Amista, pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič, Jure Recek, in Jan Rojko, Fantje izpod Vurberga, Tanja Dvoršak, Tajda Hamler, Dominik Petko in Blaž Pernat. Osrednja tema prireditve je bila Slovenija v verzih naših pesnikov in glasbi ter zanimive osebnosti iz Voličine, ki so vtisnile pečat slovenski kulture in znanosti.

 

PRIZNANJA KS VOLIČINA ZA LETO 2016

SARA ROJS IZ SELC
Sara je tekmovalka Karate kluba WKSA Duplek in je na državnem prvenstvu v karateju, ki je bilo junija osvojila 1. mesto v katah, 1. mesto v borbah in 1. mesto v katah ekipno. Sara se je maja letos udeležila tudi Evropskega prvenstva v karateju, ki je bilo v Romuniji, v starostni kategoriji deklet starih 10–11 let je v športnih borbah zasedla odlično 3. mesto in osvojila bronasto medaljo.
Sara obiskuje 6. razred, je prizadevna učenka, dejavna tudi na drugih področjih. Njena ustvarjalnost in inovativnost se kaže na umetniškem področju, še posebej izstopa na dramskem in likovnem področju. Je tudi mlada članica Prostovoljnega gasilskega društva Selce. Sara, želimo ti mladostnega poleta, športnih uspehov, umetniške ustvarjalnosti, predvsem pa zdravja in sreče in da bi v življenju sledila svojim sanjam.
Za izjemne športne uspehe, zlasti pa za osvojeno bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v karateju prejme priznanje Krajevne skupnosti Voličina.

MOJCA VOGRIN PIVLJAKOVIČ IZ SP. VOLIČINE
Mojca Vogrin - Pivljakovič je učiteljsko poslanstvo pričela januarja 1994. V svoje delo vključuje sodobne oblike poučevanja, otroke motivira pri iskanju rešitev, v njih spodbuja vedoželjnost, jih zna pritegniti za šolsko delo in razmišljanje o zadanih nalogah. Svojo izvirnost kaže tudi na področju organizacije proslav, ki jih izpelje zanimivo in predvsem inovativno. Kulturno udejstvovanje ji veliko pomeni, saj je članica Vokalne skupine Amista.
Na osnovi kakovostnega dela v razredu ji je Zavod Republike Slovenije za šolstvo zaupal, da je 4 leta vodila študijsko skupino za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.
V šolskem letu 2014/15 ji je uspelo, da se je s plesno skupino uvrstila na zaključno državno srečanje plesnih skupin z naslovom Pika miga, ki je bilo v Velenju, kar je velik uspeh, ker se na srečanja plesnih skupin uvrstijo skupine, ki se s plesom ukvarjajo profesionalno.
Njeno delo presega okvirje obveznega šolskega dela, kulturnemu življenju na Osnovni šoli Voličina in v kraju je dala poseben pečat. Za uspešno in ustvarjalno delo z otroki in mladino na področju kulturne ustvarjalnosti, prejme priznanje krajevne skupnosti. Hvala in veliko ustvarjalne energije želimo!

JULIJANA BRAČIČ IZ ZAVRHA
Julijana, Bračič, Julčka, kot jo kličemo domačini, je v Kulturno turističnem društvu Selce gonilna sila na področju dramske dejavnosti, saj veseloigre in skeče napiše, režira, poskrbi za sceno, večkrat tudi zaigra v vlogah. Sodeluje tudi z ljudskimi pevci. V društvu dela 8 let, od takrat deluje dramska sekcija. Opravlja funkcijo podpredsednice društva.
Za Julčko lahko rečemo, da je vrelec idej, saj napiše skeče za razne priložnosti in veseloigre z mnogimi zapleti in pripetljaji. Odkar v selškem društvu deluje Julčka in je pričela z dramsko dejavnostjo, je kultura v Selcah zaživela, je pozitiven zgled podeželske kulture in ustvarjalnosti. Je dobra organizatorica prireditev, ki pritegnejo mnogo obiskovalcev.
Posebna vrednost besedil veseloiger, uprizoritev in igre je v tem, da so napisane in zaigrane v pristnem domačem narečju. Vsebina veseloiger in skečev je vzeta iz domačega okolja, kar je avtorici in igralcem najbližje, zato jih tudi prepričljivo odigrajo. Gostovali so po mnogih krajih po Sloveniji.
Za ohranjanje ljudske kulturne ustvarjalnosti, igre in humorja ter uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture prejme Julčka Bračič priznanje krajevne skupnosti.

ANICA ŠEŠERKO IZ SP. VOLIČINE
Anica je rada med ljudmi in dela za ljudi, kar se odraža tudi v njenem prostovoljnem delu v Društvu upokojencev Voličina, v katerem je članica od leta 1996. Od leta 2005 pa do letos je opravljala delo tajnice. Leta 2008 pa priznanje Zveze Društev upokojencev Slovenskih goric.Njeno prostovoljno društveno delo je vsestransko; je organizatorica letovanja v Izoli za člane iz celotnega območja Zveze društev upokojencev Slovenskih goric. V domačem društvu pa od leta 2010 sodeluje v programu starejši za starejše. Gospa Anica se zelo trudi, da skupaj z drugimi prostovoljci pomaga tistim starejšim, ki so pomoči potrebni, so osamljeni, bolni ali onemogli.V društvu upokojencev Voličina že vrsto let opravlja številna, pogosto neopazna, vendar pomembna dela, da so člani zadovoljni ter da se vedno kaj dogaja. Organizira zanimive izlete, zbira prijave. Je poverjenica za območje dela naselja Sp. Voličina. Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo, je zapisal Goethe. Anica, hvala, ker ste člen v tej verigi.
Za uspešno, dolgoletno društveno delo in prispevek k razvoju ter širjenju prostovoljstva v Krajevni skupnosti Voličina prejme priznanje.

MARTINA GOLIJA IZ ZAVRHA
Martina Golija je umetniška duša in umetnica, slikarka. Martinca ima rada Slovenske gorice, kulturno in etnološko bogastvo domačega okolja. Ker je opravljala poklic restavratorke v muzeju, je pred propadom in zobom časa ohranila številne kapelice, znamenja in križe iz naših krajev. Poskrbela je za restavratorska dela, jih poslikala s pristnimi poslikavami in motivi, tako da nas še danes spominjajo in opominjajo na ljudi in čas, v katerem so nastali, so značilni za slovenskogoriško okolje ter so del njegove sakralne arhitekture.
Svoje slikarsko znanje in ljubezen do umetnosti prenaša na skupino starejših domačinov, ki radi ustvarjajo in se vsak teden srečujejo v Jožefovem domu. Likovna skupina, ki že 5 let deluje pod njenim mentorstvom, nas je razveselila s številnimi izvirnimi in lepimi likovnimi deli. Tudi to nedeljo je na ogled razstava njihovih del v Jožefovem domu. Člani skupine pravijo, da je Martinca dobra pedagoginja z veliko znanja, ki zna prebuditi skrite talente, spodbuditi domišljijo in uspešno podaja znanje o različnih likovnih tehnikah, motivih in zakonitostih likovne govorice. Zna motivirati, povezovati ljudi in skrbi za dobro vzdušje v skupini.
Martinca, želimo vam še veliko ustvarjalne energije. Za ohranjanje kulturne in etnološke dediščine Slovenskih goric, prostovoljno andragoško delo v likovni skupini prejme priznanje krajevne skupnosti.


OVTARJEVO PRIZNANJE

DARINKA IN STANKO KRANVOGEL IZ ZAVRHA.
Darinka in Stanko sta oprtih rok in širokega srca. Z veseljem spečeta domač kruh ob raznih prireditvah in dogodkih in razveselita ljudi. Darinka je zeliščarka, s prijateljicami skrbi za ruperške vrtove in izdeluje pripravke iz zelišč, ne le zase, predvsem za druge. Stanko za vsakega kadarkoli odpre vrata Maistrove spominske sobe in že vrsto let širi vedenje o generalu Maistru. Oba sta rada z ljudmi, zlasti Stanko veliko prostovoljnega dela nameni Društvu upokojencev Voličina in Zvezi društev upokojencev Slovenskih goric, kjer opravlja delo predsednika.
V veliko veselje jima je podeželski vrt okoli hiše v Zavrhu, v katerem raste bujno cvetje, mnoga zelišča in uspevajo razne, tudi eksotične sadne vrste.
Darinka in Stanko prejmeta Ovtarjevo priznanje za delo v dobro ljudem.