fbpx Na vsebino
Sreda, 09 November 2016 18:36

PROSLAVA OB PRAZNIKU OBČINE LENART

V petek, 4. novembra  2016 je bila v Domu kulture Lenart proslava ob občinskem prazniku. V kulturnem programu so nastopili domači kulturni ustvarjalci:

Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart,  učenka OŠ Voličina Eva Kurnik in nekdanji člani Šolskega ansambla  ŠANS OŠ Voličina, Neža Ožinger in Robert Ožinger, Herman Gaiser, Lucija Dajčman in Slavica Kurbus, učenci  in učitelji Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart ( Amadej Lutar, Aljaž Valentan, Kaja Rajter in Žiga Žižek, Zala Čuček Rojs), Dominik Petko, Aljaž Divjak, Peter Markoli, Marjetka Šenekar,  učenca Muzikluba (Kiara Katan in  Sašo Strelec), Moški pevski zbor »Obrtnik« Lenart, Blaž Pernat in Tanja Dvoršak.

Podeljena so bila naslednja priznanja:

PRIZNANJA ODLIČNIM UČENCE

Priznanja so prejeli nekdanji učenci, sedanji dijaki, ki so vsa leta osnovnošolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh.

Priznanja so prejeli  nekdanji učenci OŠ Lenart:

MARUŠA GLINŠEK
PETRA KLINC
VERENA LAH
TIMOTEJ ŠUMAN
ŽIGA VRAČIČ
ANA BREZNIK
VID PERŠAK
ŽIGA SIRK
ZARJA WEINGERL
ALEN ZORKO

Priznanja so prejeli tudi nekdanji učenci OŠ Voličina:

MANUELA BRUNČIČ
KATARINA ŠUSTER
LARISSA VOGRIN
DOMINIK PETKO

PRIZNANJA ZLATIM MATURANTOM:

NASTJA KRAJNC IZ SP. VOLIČINE, zlata maturantka na Biotehniški šoli Maribor
KARIN PETKO IZ ZAVRHA, zlata maturantka na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška Maribor
EGON PERŠAK IZ LENARTA, zlati maturant na II. gimnaziji Maribor. Egon študira na Škotskem, zato bo priznanje prejel ob drugi priložnosti.
Zlati maturanti so prejeli tudi nagradi v višini 200 eur.

PRIZNANJA ŠTUDENTOM, KI SO DOSEGLI IZJEMNE ŠTUDIJSKE USPEHE

Občina Lenart podeli nagrade diplomantom, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in so svoje študijske obveznosti, vključno z diplomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno 9,1 ali več.  Višina nagrade za dodiplomski študij  in podiplomski študij po 2. bolonjski stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij  300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.
Priznanja so prejeli:
DOROTEJA KETIŠ iz Lenarta, za univerzitetno izobrazbo 1. stopnje in strokovni naslov profesorica likovne pedagogike, na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
TADEJ POSTRUŽNIK iz Sp. Žerjavcev, za zaključen študij na Koroške deželnem Konservatoriju- Kärtner Landeskonservatorium, študijska smer instrumentalna in pevska pedagogika
MANJA GAJSER iz Sp. Žerjavcev, za magistrsko izobrazbo po drugi bolonjski stopnji, znanstveno področje  zakonska in družinska terapija, na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
mag. JANJA PERKO iz Lenarta, za znanstveni naslov magistrica znanosti, s področja pedagoških znanosti, pridobljen na Filozofki fakulteti Univerze v Mariboru
dr. ANDREJA PADOVNIK iz Lenarta, za znanstveni naslov doktorica znanosti, študijski program grajeno okolje, smer gradbeništvo, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

priznanja občine lenart za leto 2016

priznanje župana občine  LENART

ROMAN KRANVOGEL

Roman Kranvogl ima na Zavrhu hišo, v kateri je uredil kmečko zbirko in zbirko starodobnih vozil, ki pritegne mnoge obiskovalce. Zaradi veselja do tehnike, zbiranja starin, starega orodja, zaradi občutka in zavesti, da je treba preteklost ohraniti tudi prihodnjim generacijam, je pred propadom rešil marsikaj, kar bi šlo v pozabo ali na smetišče. Podeželska hiša, ki je urejena kot stara kmečka hiša, dopolnjuje videz Zavrha in turistično ponudbo. Za ureditev kmečke zbirke in zbirke starodobnih vozil Roman Kranvogel prejme  priznanje župana

BOŽO ČOBEC iz LENARTA:

Božo Čobec je večino svoje poklicne poti opravljal delo glasbenega učitelja, tudi po duši je glasbenik.  Že nekaj časa dela v Knjižnici Lenart, kjer je v zadnjih mesecih pripravljal izdajo knjige  Moje življenje, ki jo je napisal Ožbalt Ilaunig. Na računalnik je prepisal več kot 1000 strani rokopisa, zapisanega v 13 zvezkih. Božo je v računalniško pripravo besedila vložil veliko dela, tudi v prostem času, se trudil in razvozlal pisateljev rokopis  v stari slovenščini, mnoge nemške in latinske izraze.
Za prizadevno delo in osebni prispevek pri izdaji knjige Ožbalta Ilauniga Moje življenje, prejme priznanje župana.

PLAKETA OBČINE LENART
SVEN HOJS iz Lenarta
Mladi, 15-letni Sven Hojs je član  kluba BV Proficio Group Hwarang iz Maribora. V Dublinu na Irskem je konec avgusta letos potekalo kadetsko in mladinsko svetovno prvenstvo, ki se ga je udeležila tudi reprezentanca Slovenije.
Sven  je v irski prestolnici  osvojil naslov svetovnega prvaka v kickboxingu, za kadete do 52 kilogramov in tako dopolnil bero odličij z velikih tekmovanj, saj je v Sloveniji osvojil vse možne naslove. Bil  je tudi evropski prvak, večkrat je zmagal na svetovnem in evropskem pokalu, na odprtem prvenstvu Nizozemske, sedaj pa je kot član slovenske reprezentance stopil na svetovni vrh.
V lanskem letu je na  Evropskem prvenstvu v tekvondoju na Škotskem, v kategoriji borbe  osvojil 3. mesto, v svetovnem pokalu »Best fighter« v kickboxingu je osvojil 3. mesto, v evropskem pokalu, na tekmovanju Karlovac open  je v borbah osvojil 1 mesto. Našteli smo le del Svenovih športnih dosežkov. Sven, naj ti bo življenje naklonjeno, naj ti uspehi dajo krila za nove podvige, srečo v športu in v življenju nasploh.
Za vrhunske športne dosežke, predvsem pa za osvojitev naslova svetovnega prvaka v kickboxingu, prejme Plaketo Občine Lenart.


Stanka Devjak iz Maribora
Stanka Devjak je književna ustvarjalka. Piše pravljice, pesmi in kratke zgodbe, njihovo sporočilo je ljubezen, dobrota, lepota in druge skrivnosti, ki bogatijo življenje. Miško Balalajček, Viharnik, Agata, žlahtni cvet s Štraleka, Božične zgodbe iz cerkvenega zvonika Blaž in Neža iščeta Miklavža, Skrivnostni kovček, Angel pripoveduje božične zgodbe, je le nekaj pravljic iz njene bogate zbirke. To so tista besedila, ki pridejo iz srca in se dotaknejo ljudi. Izdala je več pesniških zbirk. Prejela 1. in 3. nagrado za poezijo na literarnem natečaju revije Mladika, v letih 2009 in 2010.

Leta 2014 je po motivih zgodovinske povesti  Črni križ pri Hrastovcu dr. Ožbolta Ilauniga, napisala zgodbo Agata, žlahtni cvet s Štraleka, ki jo je ilustrirala Nina Šulin iz Lenarta. Člani Kulturnega društva Delavec iz Lenarta so po njenem scenariju v lanskem in predlanskem decembru v kapeli v Radehovi večkrat uprizorili božično igro Radehovska božičnica ali Zakaj je plašč Božje Matere tako dolg.  S to igro so gostovali tudi v avstrijski Radgoni.
Na mednarodnem literarnem natečaju za mladinsko in otroško literaturo v Schwanentsadtu v Gornji Avstriji je knjiga Bukovi škrati, ki jo je napisala Stanka Devjak, ilustrirala pa Nina Šulin, letos osvojila 2. mesto.
Stanka Devjak je od leta 1990 zaposlena na Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart kot sekretarka, kjer jo cenijo zaradi profesionalno opravljenega dela.
Plaketo Občine Lenart prejme za literarno ustvarjanje, zlasti za  dela, povezana z zgodovino Lenarta in Slovenskih goric; za zgodbo Agata žlahtni cvet s Štraleka, scenarij božične igra Radehovska božičnica ali Zakaj je plašč Matere božje tako dolg in druga književna dela, s katerimi prispeva k promociji Slovenskih goric in bogati kulturno ustvarjalnost tega prostora.


STANKO KRANVOGEL iz Zavrha
Stanko Kranvogel  je prostovoljec  v pravem pomenu besede, dejaven je v Turističnem  društvu Rudolf Maister Vojanov Zavrh, je predsednik Društva upokojencev Voličina in Zveze društev upokojencev Slovenskih goric.

Rad dela z ljudmi in za ljudi. Stanko že več let  prostovoljno opravlja delo vodnika v Maistrovi spominski sobi, mnogim skupinam predstavi in približa Rudolfa Maistra in Zavrh ter skrbi za promocijo naših krajev. Vsakemu obiskovalcu kadarkoli odpre vrata Maistrove spominske sobe in že vrsto let širi  vedenje o generalu Maistru. S svojimi vsebinsko bogatimi pripovedmi o generalu in pesniku navduši obiskovalce vseh generacij, od prvošolcev do upokojencev.  

Že vrsto let sodeluje pri pripravi Maistrovih prireditev. Je tudi predsednik Društva upokojencev Voličina. Pod njegovim vodenjem je delo v društvu oživelo, zlasti raznovrstne dejavnosti, ki popestrijo  življenje,  pomoč, skrb za zdravje in druženje članov, športne aktivnosti in socialne dejavnosti, kot je program starejši za starejše. To so dejavnosti društva, ki prispevajo k boljši kvaliteti življenja starejših občanov, tudi po zaslugi dejavnega predsednika Stanka Kranvogla.  Ob raznih prireditvah preseneti ljudi z drobnimi dejanji dobre volje in speče kruh.
Za  prostovoljno delo v društvih, za prispevek k turistični  promociji Zavrha in Občine Lenart, širjenje vedenja in ohranjanje spomina na generala Maistra  prejme Plaketo Občine Lenart.

Bronasti lenarški grb  
Servis gasilne opreme, varilstvo, svetovanje ter zastopanje Roman Muršec s.p. iz Lenarta
Uspešna poslovna pot  podjetja Roman Muršec s.p. iz Lenarta se je pričela pred 25-imi leti.
Servis gasilne opreme  Romana Muršca je nastal na podlagi dolgoletnih izkušenj pri servisiranju gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij vseh vrst. Njegova firma danes deluje na področju celotne Slovenije. Podjetje  je znano po kvalitetnem opravljanju storitev s področja požarne varnosti in varstva pred požarom.
Podjetje Roman Muršec s.p. zaposluje 6 delavcev, ki svoja znanja  nadgrajujejo z novostmi z namenom, da lahko storitve opravljajo še bolj kakovostno in se v čim večji meri približajo potrebam  strank.
Roman Muršec je tudi dejaven član Obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, saj vrsto let deluje v organih Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart, kjer je član Upravnega odbora, nadalje je član Upravnega odbora Sklada za izobraževanje Maribor, predsednik Odbora Lenart Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, član Skupščine Združenja obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, deluje pa tudi kot sodnik - porotnik na Delovnem sodišču v Mariboru.
Z dolgoletnimi izkušnjami v obrti in podjetništvu ter s svojim delovanjem v naštetih organih je Roman Muršec  pomembno prispeval k promoviranju obrti in podjetništva Občine Lenart, utrjevanju stanovske obrtniške povezanosti in skrbi za izboljšanje pogojev poslovanja tukajšnjih obrtnikov in podjetnikov.
Za prispevek k razvoju razvoja  malega gospodarstva, obrti in podjetništva  na območju občine Lenart  prejme Bronasti lenarški grb.

FRANC KOVAČIČ iz Lenarta
Franc Kovačič  se je šolal na Vinogradniško-sadjarski šoli v Svečini. Zaposlen je bil na Agrokombinatu Lenart kot  vodja obrata. Ob delu se je izobraževal na Srednji kmetijski šoli v Mariboru, kasneje pa je študiral je tudi Višji agronomski šoli v Mariboru.
Njegov strokovni prispevek  k razvoju vinogradništva v občini Lenart potrjujejo mnoga dejstva. Je pobudnik in ustanovni član Društva vinogradnikov Lenart v letu 1992. V tedanji občini Lenart je društvo štelo 210 aktivnih članov. Predsednik vinogradniškega društva je bil 4 mandatna obdobja. V društvu je bil pobudnik in organizator številnih ocenjevanj vin, strokovnih srečanj in izobraževanj. Dva mandata je bil član upravnega odbora  Zveze društev vinogradnikov in vinarjev  Slovenije – Vinis. Opravljal je funkcijo podpredsednika  VINIS-a, sedaj je predsednik nadzornega odbora.
Od leta 2004 je Franc Kovačič član Slovenskega reda vitezov vina, od leta 2012 je vitez vina. V sodelovanju z Osnovno šolo Lenart in Vrtcem Lenart dela z otroki in mladino, kjer  s pomočjo zaposlenih skrbi za  trte pri  vrtcu, poskrbi tudi za zanimivo etnološko obarvane običaje ob rezi, trgatvi in postavitvi klopotca.  Je skrbnik trte v krožišču »pri Ovtarju« in v sodelovanju z občino opravlja funkcijo lenarškega viničarja. Njegovo vinogradniško in vinarsko znanje ter izkušnje  so se odražale  tudi v njegovem vinogradu,  za katerega je skrbel 35 let in  je v njem uspevalo 3000 trsov. Mnogo let je član zelene bratovščine.
Za prispevek k razvoju  vinogradništva in vinarstva v občini Lenart in v  Slovenskih goricah prejme Bronasti lenarški grb.

Zoran ŠTEINBAUER iz Sp. Voličine
Zoran Šteinbauer je pisatelj, ki je začel ustvarjati dokaj pozno. Njegovi romani odstirajo in nas vodijo po pokrajinah in globinah človeške duše.
Prvi roman Ukradeno sonce, ki govori o slepem dekletu in njenem iskanju polnočutnosti, je izdal pri 43 letih. Roman je hvalnica zemlji, naravi, ljubezni. V nas vzdrami  občutek za vse lepo in dobro. Zavemo se, da velikokrat hodimo po svetu z odprtimi očmi, pa ne vidimo. Knjiga je polna lepih misli, razmišljanj…Preprosto, gane te, je zapisal literarni kritik
 Njegov naslednji roman Izgubljeni gozd  je bil leta 2011 med petimi nominiranimi romani za literarno nagrado Modra ptica, v družbi uglednih literarnih ustvarjalcev Evalda Flisarja in Vinka Möderndorferja. Izgubljeni gozd je bil uvrščen med Bele vrane 2013 (White Ravens), najboljše mladinske knjige po izboru Mednarodne mladinske knjižnice v Münchnu (Internationale Jugendbibliothek München). Zoran Šteinbauer nas z mehkim pripovednim tokom popelje v zgodbe. Njegov slog je podoben pesniškemu; roman tke iz krhkih,  skrbno  izbranih  besednih  niti.
Leta 2013 je bil njegov   roman Ljubezenski vrtiljak prav tako nominiran za nagrado Modra ptica. Knjiga, o kateri so zapisali, da  zaradi odlično izdelanih romanesknih likov in njihovih spretno prepletenih usod v hipu osvoji bralca! Drugi finalisti za nagrado Modra ptica  so leta 2013 bili še Tadej Golob, Vinko Möderndorfer in Miha Mazzini.
V lanskem letu je izšel njegov roman Tri Lune, piše pa že novo literarno delo. Zoran Šteinbauer je sodeloval tudi pri prevajanju treh knjig z duhovno vsebino. Po poklicu je zdravstveni tehnik. Dejaven je tudi na humanitarnem področju. Več let je kot prostovoljec obiskoval varovance zavoda Hrastovec. Je med ustanovnimi člani Ozare – neprofitne organizacije za pomoč in podporo  ljudem s težavami v duševnem zdravju.
Za dosežke na področju literarnega ustvarjanja, zlasti za dve  nominaciji za nagrado Modra ptica in uvrstitev med Bele vrane  2013, najboljše mladinske knjige po izboru Mednarodne knjižnice v Münchnu,  prejme Bronasti lenarški grb.

SREBRNI LENARŠKI GRB
Kulturno - umetniško društvo Moški pevski zbor "Obrtnik" Lenart
Pevci Moškega pevskega zbora »Obrtnik« Lenart prepevajo že od leta 1981. Njihova umetniška vodja pa je zborovodkinja  Vesna Breznik.
V zboru  prepeva 22 pevcev, ki jim  zborovsko petje pomeni  vir za ustvarjalno delovanje in priložnost za medsebojno druženje z ljudmi, ki jih povezuje  ljubezen do petja slovenskih narodnih pesmi in pesmi drugih narodov.
Številni  pevci zbora so bili za dolgoletno zvestobo in pripadnost ljubiteljskemu petju nagrajeni z Gallusovimi značkami, ki jih podeljuje Javni sklad RS za kulturno dejavnost. V času, ko vse bolj zmanjkuje časa za stvari, ki jih ne počnemo za denar, marveč za dušo, so ljudje, ki jim je pri srcu lepo petje, toliko bolj dragoceni in zato zaslužijo posebno pohvalo.
Pevci Kulturno umetniškega društva Moški pevski zbor »Obrtnik« Lenart se lahko pohvalijo z vrsto javnih nastopov doma in izven naših meja. – v Avstriji, Liechtensteinu, na Madžarskem in drugod. Povsod, kjer so prepevali, so posredovali  slovensko pesem in tako vršili promocijo domačih krajev in naše dežele.
Z ubranim petjem narodnih, ponarodelih in umetnih pesmi osvajajo srca poslušalcev na raznih krajevnih prireditvah in regionalnih tekmovanjih. Zbor je znan tudi po prirejanju božično-novoletnih koncertov v slovenskogoriških cerkvah in kulturnih domovih.  
V letošnjem letu mineva 35 let njihovega  prizadevnega delovanja na področju zborovske ljubiteljske glasbe in s tem tudi promoviranja slovenske pesmi, besede in domačih krajev, za kar prejmejo Srebrni lenarški grb.
KURNIK TRANSPORT d.o.o. iz Sp. Voličine
Družba Kurnik transport d.o.o je bila ustanovljena  v aprilu 2015, kot naslednica firme Kurnik Franc s.p., ki je s poslovanjem pričela v letu 1978.
Podjetje Kurnik Transport d.o.o. je družinsko prevozniško podjetje, ki se ukvarja s prevozom tovora po zahodni Evropi. Gonilo podjetja Kurnik Transport so: Gorazd Kurnik-direktor, prokurista Franc  in Robert Kurnik. V podjetju je zaposlenih 18 delavcev.
Začetki poslovanja segajo v leto 1978, ko je lastnik podjetja  Franc Kurnik s svojim prvim kamionom začel opravljati prevoze gramoza.
Z leti so svoj vozni park začeli povečevati, prvo prelomnico pa je pomenilo leto 1994, ko so se začeli ukvarjati s prevozi po zahodni Evropi. V začetku so opravljali prevoze s klasičnimi polpriklopniki, zatem so obseg poslovanja razširili tudi na prevoze s težkimi tovornimi vozili. Danes lahko družbo Kurnik Transport d.o.o.  uvrstimo med sodobna prevozniška podjetja.
Podjetje Kurnik Transport d.o.o. se odlikuje s točnostjo, zanesljivostjo in modernim voznim parkom, ki strankam zagotavlja nemoteno oskrbo. Na prvem mestu pa je kakovost, saj se v podjetju zavedajo, da je kakovostno opravljena storitev pogoj za nadaljnje sodelovanje in zaupanje njihovih strank.
Zaradi povečanega zaupanja med poslovnimi partnerji in za potrditev kakovostno opravljenih storitev se je podjetje v letu 2000 odločilo, da  uvede  sistem kakovosti na osnovi mednarodnega standarda ISO,  ki ga obnavljajo in nadgrajuje s sistemom ISO standardov za področje domačega in mednarodnega cestnega transporta.
Za prihodnost so si zastavili številne cilje, zlasti nenehno posodabljanje voznega parka v skladu z ekološkimi zahtevami EU, pridobivanje novih strank in konkurenčnost na trgu.

Gotovo bodo vodstvu in vsem zaposlenim v podjetju Kurnik Transport d.o.o. pri uresničevanju teh ciljev pripomogli  tudi novi poslovni prostori s parkirišči za tovorna vozila in mehaničnimi delavnicami ter pralnico za tovorna vozila na lokaciji  Nove poslovno-industrijske cone v Lenartu.
Za  dolgoletno poslovno uspešnost, kakovost in odličnost storitev na področju transporta ter za nedavne razvojne dosežke podjetje Kurnik Transport d.o.o. prejme Srebrni lenarški grb.

ZLATI LENARŠKI GRB
DUŠAN MARKOLI, doktor dentalne medicine iz Lenarta
Dušan Markoli  se je rodil v Mariboru, od rojstva pa živi v Lenartu. Po šolanju na mariborski Prvi gimnaziji, se je vpisal na Medicinsko fakulteto, odsek za stomatologijo v Ljubljani.
Po zaključku študija se je zaposlil v Lenartu. Od leta 1965 pa do danes dela kot zobozdravnik v domačem kraju. Zelo aktiven je bil pri organizaciji zdravstvene službe v Lenartu, saj je bil v obdobju od 1975 pa do 1993 direktor Zdravstvenega doma Lenart. V času vodenja tega javnega zavoda je uspešno reševal številne probleme, tako da je bilo konec 80-ih  let in v začetku 90-ih v Zdravstvenem domu Lenart zaposlenih 75 ljudi, zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Izvedene so bile investicije v infrastrukturo. Zgrajen je bil zdravstveni dom na sedanji lokaciji, potekale so tudi investicije v nakup medicinske opreme, aparatur in reševalnih vozil.
Ob pomoči in sodelovanju zaposlenih, zlasti zdravnikov, je bilo v Zdravstvenem domu Lenart poskrbljeno za izobraževanja in dobre odnose med zaposlenimi. Dobri odnosi in delovna prizadevnost so zagotavljali kakovostno oskrbo, strokovnost storitev v Zdravstvenem domu Lenart je bila na visokem nivoju. Dr. Dušan Markoli je pri organizaciji zdravstvene službe dobro sodeloval z občino in državnimi organi. V času od 1990 do1994 je bil član Skupščine občine Lenart.
Lenarški zdravstveni dom se je ločil od mariborskega  in je postal samostojen javni zavod, v času, ko ga je vodil dr. Dušan Markoli. Ustanoviteljica zdravstvenega doma  je bila Občina Lenart. Tudi kot direktor je Dušan Markoli vsak dan opravljal zobozdravniško delo in skrbel za svoje paciente. Leta 1993 je zaprosil za podelitev koncesije in je 1994 –tega postal prvi zasebni zobozdravnik koncesionar na območju Upravne enote Lenart in je nadaljeval uspešno delo z veliko mero socialnega čuta.  Sedaj je upokojen in dela občasno.
Dušan Markoli je tudi aktiven športnik, igral je nogomet in tenis ter bil leta 1988 med ustanovitelji Teniškega kluba Lenart.  Je dober smučar in smučarski tekač, zlasti na zdravniških prvenstvih je osvojil visoka mesta. Rad ima naravo in je lovec. Že 20 let je starešina Lovske družina Sv. Ana.
Dr. Dušan Markoli je s svojimi številnimi dejavnostmi sooblikoval družbeno življenje v našem kraju.
Za izjemne zasluge za razvoj, organizacijo in delovanje zdravstvene službe v občini Lenart in na območju Upravne enote Lenart prejme Zlati lenarški grb.

OVTARJEVO PRIZNANJE:  
REŽIJSKI OBRAT OBČINE LENART
Ovtar Marko Šebart pravi, da delavci Režijskega obrata Občine Lenart delajo kjerkoli in kadarkoli, v zimskem mrazu sredi noči čistijo sneg s pločnikov, v poletni pripeki urejajo okolje, pripravljajo in pospravljajo prizorišča prireditev tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Zaradi njihovega dela so Lenart in druga naselja v občini urejeni, popravijo marsikatero pomanjkljivost na komunalni infrastrukturi in občinskih objektih.
Delavci Režijskega obrata Občine Lenart Danilo Dvoršak, Vlado Čuček in delavci, ki so zaposleni preko programa javnih del prejmejo Ovtarjevo priznanje za vestno opravljeno delo v dobrobit kraja in ljudi.