Četrtek, 22 December 2016 15:01

Zlatoporočno slavje Karla in Štefanije Hojs iz Spodnjega Partinja

V soboto 17. decembra 2016, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega življenja Karl in Štefanija Hojs. Tako, kot pred 50. leti, sta tudi sedaj svojo »večno« zaobljubo opravila v cerkvi Sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni del obreda opravil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob zahvalni maši pa častni naddekan Martin BEZGOVŠEK.

Štefanija Hojs rojena Peserl, se je rodila 12.12. leta 1946 na Vardi mami Mariji in očetu Rudolfu. Otroštvo je preživljala s svojimi starejšimi brati in sestrami, Štefka se je rodila kot zadnja dvanajsta. Ker so imeli doma kmetijo so morali vsi otroci poprijeti za delo, osnovno šolo je obiskovala v Lenartu. Po končani šoli je ostala doma in pomagala na kmetiji. Pri rosnih dvajsetih letih je spoznala svojo ljubezen življenja - Karla.
Karl Hojs sin Karla in Katarine rojen 16.9.1941 v Spodnjem Partinju. V družini se je rodilo pet otrok, hitro jih je zapustila najmlajša Katica in po desetih letih še oče. Tako je mama ostala sama z majhnimi otroci na kmetiji. Poleg šole, ki jo je obiskoval v Lenartu je moral poprijeti za vsako delo in tako pomagal mami, da so se lahko preživljali. Po končani šoli in odsluženem vojaškem roku je ostal doma na kmetiji.
V času, ko še ni bilo televizije, so se po vaseh zbirali mladi ob ličkanju koruze, luščenju fižola in pri tem so se tkale tudi ljubezenske vezi. Med njimi sta bila tudi zlatoporočenca Štefka in Karl. Ker je ljubezen bila tako trdna, sta se odločila to tudi potrditi pred Bogom, zato sta se 19.11.1966 poročila v cerkvi Sv. Lenarta. Skupno pot sta nadaljevala na kmetiji v Spodnjem Partinju. Po dvanajstih letih zakona se jima je rodila prva hči Nada, nato pa čez šest let še hči Natalija. Ob vsakodnevnih opravilih in skrbeh jima je čas hitro mineval in tako so prišli v družino vnuki Lucija, Urban, Zala in Luka. Leta 2014 sta kmetijo predala hčerki Nadi in tako lahko zdaj umirjeno živita kolikor jima zdravje dopušča.