Petek, 21 Julij 2017 14:52

OBISK DELEGACIJE IZ SRBSKE OBČINE KNIĆ

Na delovnem  obisku  V Občini Lenart je v sredo, 19. julija prispela 9- članska delegacija iz Občine Knić v Srbiji, ki jo je vodil predsednik  Zoran Đorović. Občina Knić se nahaja v Šumadiji, v bižini Kragujevca.

Obćini Knić in Lenart sta bili pobrateni že v času Jugoslavije, po razpadu skupne države, pa so se stiki prekinili. Prav zaradi sodelovanja med Knićem in nekdanjo Občino Lenart, so v  programu obiska in na delovnih sestankih sodelovali župani Občin Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica. Vodstvo Obćine Knić je Občini Lenart poslalo dopis, v katerem so izrazili željo po delovnem obisku, z namenom, da  se seznanijo organizacijo lokalne samouprave v Sloveniji, kmetijstvom, podjetništvom, možnostmi koriščenja EU sredstev za razvoj lokalne infrastrukture,  gospodarstva in podeželja. Posebej so izrazili željo, da jih zanima področje kmetijstva. Delovni obisk srbske delegacije je trajal dva dni, 19. in 20. julija, program aktivnosti, ki smo jih pripravili, je bil naslednji:

Sreda, 19. julij:
Sprejem  in srečanje na Občini Lenart z župani
Ogled kulturnozgodovinske znamenitosti cerkev Sv. Trojica s samostansko kletjo
Ogled kmetije Kramberger-Šteinbauer (eko reja govedi in klavnica)
Ogled eko kmetije in sirarne Kekec
Ogled podjetja ŽIPO (govedoreja, poljedeljstvo, proizvodnja lesnih goriv in sušilnica žit)
20.30 Poletna noč- koncert zabavne glasbe pri Sv. Ani, gostilna Šenk

Četrtek, 20. julij
Ogled kmetije Kocbek (govedoreja, mlekarstvo in sirarstvo)
Ogled kmetije Stanko Kramberger (vinogradništvo, vinotoč in govedoreja)
Ogled kmetije Holer (prašičereja in reja divjadi v obori)
Ogled Grafonževe domačije pri Sv. Ani
Ogled turistične Turistični kmetiji Firbas