Petek, 18 Avgust 2017 11:30

KLOPOTEC ODZVANJA TUDI V KROŽIŠČU PRI POLENI

Člani Vinogradniškega društva Lenart so postavili klopotec na krožišču pri Poleni.
Klopotec je del slovenske kulturne in etnološke dediščine, eden od simbolov Slovenije, ki je značilen predvsem tudi za območje Slovenskih goric. Da je slovenskogoriška posebnost priča tudi njegova izdelava, saj ima slovenskogoriški ali prleški klopotec dve krili ali vetrnici in se v izdelavi razlikuje od klopotcev iz drugih slovenskih pokrajin.

Prva omemba klopotca v slovenskem jeziku sega v leto 1797, v pesmi Ljutomerčana Leopolda Volkmerja »Tožba enega vencerla pri domlatkeh«, kjer je v 23. kitici omenjen klopotec.  V tiskanem viru je  klopotec prvič omenjen leta 1812, beseda »klopotez« se nahaja  v prvi tiskani vzhodnoštajerski slovnici Theoretisch praktische Sprachlehre, avtorja L. Šmigoca, iz Haloz.
Klopotca v krožnem križišču, stara vinska preša in ovtar, ki stoji v krožišču pri bencinskem servisu, so simboli Slovenskih goric.