Sobota, 26 Maj 2018 08:19

PREDSTAVITEV PROJEKTA ESCAPE NA KMETIJSKO-OBRTNIŠKEM SEJMU KOS V LENARTU

V soboto, 26. maja 2018 je na 8. Kmetijsko-obrtniškem sejmu KOS, v prireditvenem prostoru na ŠRC Polena, potekalo snemanje javne radijske oddaje Radia Slovenske gorice, v kateri so predstavili aktivnosti projekta ESCAPE. V oddaji so sodelovali župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, člani Kulturnega društva delavec Lenart in Nataša Cotar, gostilna in hotel Šiker.

Župan  mag. Janez Kramberger je predstavil čezmejni projekt ESCAPE nasploh, poseben poudarek je namenil dejavnostim in investicijam v okviru projekta ESCAPE v občini Lenart. Člani Kulturnega društva Delavec Lenart so zaigrali prizor iz predstave Pobeg v zgodovino čarovništva, zlasti pa so navdušili s srednjeveškimi plesi, ki so jih zaplesali tudi v omenjeni predstavi. Člana KD Delavec Nina Šulin in Miro Mauko sta predstavila snovanje, priprave in izvedbo dogodka Pobeg v zgodovino čarovništva.
Ena od osrednjih aktivnosti projekta ESCAPE je kulturna dediščina, trajnostni in zeleni turizem, Nataša Cotar iz gostilne Šiker je predstavila načrte  in vizije razvoja turizma ter kulinarike v Slovenskih goricah.
»Projekt je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020«