Petek, 25 Maj 2018 10:28

OBČINA LENART VSTOPA V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA

Ob otvoritvi 8. Kmetijsko obrtniškega sejma KOS v Lenartu, 25. maja, je župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger, v prisotnosti predsednika Štajerske turistične zveze, gospoda Ivana Ribiča, v okviru Velike radijske delavnice znancev, ki sta jo organizirala  Štajerska turistična zveza in Radio Maribor, podpisal listino Zelene politike slovenskega turizma.

V začetku letošnjega leta se je Občina Lenart  pridružila  37 turističnim destinacijam, ki so vstopile v nacionalni program pospeševanja uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija. Gre za celovito zasnovan sistem za uresničevanje zelene politike in ustvarjanja zelenih doživetij, namenjen tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. V okviru Zelene sheme slovenskega turizma se podeljuje znak SLOVENIA GREEN, ki je obljuba zelene prihodnosti in turistom pomeni zagotovilo dobre, okolju in družbi prijazne destinacije in zbuja zaupanje. Poslovanje na področju turizma se namreč presoja z mednarodno priznanimi orodji ocene kakovosti in trajnosti GREEN Destinations Standard in Etis. Kot dobitnik znaka SLOVENIA GREEN se bomo lahko promovirali skupaj z bolj poznanimi destinacijami tako doma kot tudi v tujini.
S podpisom Zelene politike slovenskega turizma kot občina »tudi formalno sprejemamo 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezujemo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green, ki bi jih naj zaključili predvidoma do konca letošnjega leta,  bomo kot občina ocenjeni v petih kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo ter osveščali o pomenu trajnostnega turizma.
Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že določili koordinatorko Valerijo Jelen, zaposleno na Občini Lenart,, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka, in sestavili  14 člansko zeleno ekipo, ki bo koordinatorki pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov. V ekipo smo vključili predstavnike različnih dejavnosti iz gospodarstva, društev in javnega sektorja. Program se namreč ne nanaša samo na turizem ampak zajema delovanje občine kot celote.
Prek celovitega vodenega postopka bomo do konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov in dodatnih aktivnosti usmerjenih v to, da bo destinacija še bolj prijetna in prijazna za vse, ki tukaj živimo ali delamo, pa tudi za vse obiskovalce.
Naša uspešnost pri pridobitvi znaka je odvisna od vseh nas, ki živimo in delamo v občini, ne le turističnega sektorja. Zato vabljeni k soustvarjanju zdrave, zelene in srčne destinacije.